Vluchtelingen – links en rechts vergiftigen het klassebewustzijn

Proletarisch internationalisme
tegen verwarring over vluchtelingen en
gesol met migranten – deel 3 –

In de afgelopen maanden is het ‘probleem’ van de vluchtelingen naar het middelpunt van de media-aandacht geschoven. In twee afleveringen hebben we aandacht besteed aan dit verschijnsel. Inmiddels zijn de burgerlijke politiek en zijn slaafse aanhangsel – de massamedia – erin geslaagd om het bewustzijn van de arbeiders verder te vergiftigen.

KeineGewaltGegenFrauen

Na lang stilzwijgen van de kant van de politie in meerdere landen wordt plotseling ruim publiciteit gegeven aan het grootschalige seksueel geweld tegen vrouwen tijdens de nieuwjaarsvieringen in Keulen maar ook in Scandinavië en Zwitserland.

Zowel regeringen als oppositiepartijen weten handig gebruik te maken van de terechte verontwaardiging in de gehele bevolking over een kleine minderheid van criminele viezerikken onder de migranten om àlle migranten als zondebok aan te wijzen en aan te kondigen dat nu echt een stop gezet zal worden op de instroom van vluchtelingen. Voor wie het nog niet geloofde, de vluchtelingen zijn nu definitief aangewezen als “het probleem”.

We zijn de laatsten om te ontkennen dat seksisme, machismo en vrouwenhaat (‘hoer/‘moeder’-syndroom) schering en inslag zijn in Arabische landen. Maar seksueel geweld is niet beperkt tot de Arabisch wereld. De Utrechtse serieverkrachter? Jawel, een Autochtoon (dat is ‘iemand die hier thuishoort’). Het meeste seksueel geweld in Nederland vindt plaats binnen het gezin, zonder onderscheid van klasse, godsdienst of opleidingsniveau. Tot 1991 was verkrachting van de vrouw binnen het huwelijk in Nederland legaal. Misbruik van kinderen vond (en vindt) op grote schaal plaats, maar wordt als ‘privé-aangelegenheid’ verborgen ‘in eigen kring’.

De gebeurtenissen in Keulen en andere plaatsen roepen diepe angsten op. De verontwaardiging is deels ook schijnheilig. En het groepskarakter van de aanrandingen is niet nieuw, in b.v. Egypte is het verschijnsel al langer bekend, minstens sinds de demonstraties op het Tahirplein, al zegt men daar dat de herkomst Amerikaans is. De Viezerikken, dat zijn altijd de Anderen. De verontwaardiging van de media is uiterst selectief, denk bijvoorbeeld aan de mediastilte over de massale verkrachtingen door het Rode Leger bij de herovering van Duitsland op het fascisme, gruwelijk strijdmiddel voor het verdrijven van bevolkingsgroepen.

We weten nauwelijks iets van de vrouwendemonstratie in Keulen, maar we twijfelen er niet aan of arbeidersmannen en -vrouwen zullen middelen vinden om door individueel of groepsgewijze optreden een eind te maken aan elke vorm van ongewenste intimiteiten.

GrafittiEgypt
Graffiti tegen seksueel geweld, tevens tip ‘gebruik insectenspray tegen deze strontvliegen’.

Geheel naar de achtergrond is verdwenen hoe het vluchtelingen-‘probleem’ is ontstaan en nog voortdurend verergerd wordt, met name door de verhoogde oorlogsinspanningen van diverse Westerse landen, van Rusland, van Turkije, de Koerden, van Iran, die zich alle met grondacties en luchtacties proberen te verzekeren van een goede positie in de inter-imperialistische conflicten op grotere schaal die in Syriē worden voorbereid. Deze en andere oorlogen zijn geen godsdienstoorlogen, geen botsing tussen culturen, geen strijd tussen beschaving en barbarendom. Dat zijn slechts de ideologische vlaggen waaronder ordinaire imperialistische belangen van de verschillende staten, van IS tot de VS, worden verborgen. Zoals altijd zijn de arbeiders en andere niet-kapitalistische delen van de bevolking het grootste slachtoffer. Zij vluchten massaal, en het kleinste deel daarvan komt in Europa terecht. Deze mensen vluchten voor hun leven en zullen zich niet laten tegenhouden door ‘gesloten grenzen’ in welke vorm dan ook. Herinneren we ons dat bij de economische ineenstorting van de landen van het Russische blok een vluchtelingenstroom naar het Westen op gang kwam die niet te stoppen was door de Muur en het Ijzeren Gordijn dat Europa in tweeën splitste. Er zat niets anders op dan deze stroom te stoppen door de vereniging van beide Duitslanden, de sloop van de Muur en het direct of indirect opnemen van de Oost-Europese landen in de Europese Unie, liefst ook in de NAVO. De heersende klasse brengt de onrealistische ‘oplossing’ van de gesloten grenzen alleen naar voren om te verhullen dat de vluchtelingen hier zijn om te blijven, als arbeidsmigranten en industrieel reserveleger dat door het kapitaal wordt ingezet om druk uit te oefenen op de lonen en tegelijkertijd de arbeidersklasse te verdelen in Autochtonen en Allochtonen (‘mensen die hier niet thuis horen’). Aan de ‘gesettelde’ arbeiders de keuze, zich te laten uitspelen tegen de ‘nieuwkomers’, of ze op te nemen in hun strijd.

EgyptianWomenmanifestAgainstSexualHarrassment
Cairo, vrouwen tegen seksueel geweld

Het gehele burgerlijke politieke spectrum, van ultrarechts tot ultralinks, werkt mee om het bewustzijn van de arbeidersklasse te vergiftigen.

Ultrarechts werkt met aanslagen tegen asielzoekerscentra en moskeeën, met knokploegen die zich mengen onder dorpsbewoners in verzet tegen gemeentelijke plannen voor azielzoekerscentra en roepen op tot vorming van burgerwachten om ‘vrouwen en kinderen’ te beschermen.

Ultralinks is in Nederland tijdelijk overweldigd door de populaire aanhang die ultrarechts krijgt voor zijn knokpartijen, maar in b.v. Duitsland kunnen deze ‘antifascisten’ niet wachten op de terugkeer van de glorieuze dagen van einde jaren ’20, begin jaren ’30 toen nationaal-socialisten aan de ene kant en stalinisten aan de andere kant massale knokpartijen op straat hielden. Het resultaat is bekend, het ‘bruine fascisme’ overwon het ‘rode fascisme’ (Otto Rühle) en in één klap de derde misleiding, het ‘demokratisch’ socialisme. Deze drie valse keuzes, alle ideologische misleidingen, verdeelden de arbeidersklasse en maakten haar rijp voor het opgeven van de klassestrijd en deelname de Tweede Wereldoorlog.

In het midden van het politiek spectrum zien we de VVD-PvdA-regering. De PvdA laat de aanpak van het “vluchtelingenprobleem” aan de VVD-minister en -staatssecretaris (NB in functie gekomen door hun heldhaftige rol in de affaire Teeven) over om de hete aardappel af te schuiven op de gemeenten. Formeel zijn de gemeenten, deze Autonome Communes van weleer, zelfstandig. Maar de centrale overheid gebruikt de achter ‘zelfstandigheid’ verborgen totale financiële afhankelijkheid van het Rijk om de gemeenten steeds meer taken op te leggen en tegelijkertijd te korten. Het probleem van het ‘politieke draagvlak’ voor de pijnlijke maatregelen die hieruit volgen – het korten op voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, onderwijs, bibliotheken, schoolzwemmen enz. maakt een einde van elke schijn van gemeentelijke ‘democratie’. Opening van een groot asielzoekerscentrum levert geld op, dus wordt het de inwoners door de strot gedreven. Wie protesteert in de door ultrarechtse knokploegen geïnfiltreerde demonstraties tegen het gemeentelijk beleid, wordt door ultralinks voor ‘fascist’ uitgemaakt; de beste manier om de aanhang van de ‘tegenpartij’ te vergroten. De centrale overheid, Rutte voorop, speelt de vermoorde onschuld, ‘we kunnen niks doen, de gemeenten willen niet’ en natuurlijk het is een ‘vluchtelingen’-probleem. Niemand ziet natuurlijk nog dat de meeste vluchtelingen hun vege lijf proberen te redden voor een oorlog … waaraan Nederland deelneemt om zijn imperialistische belangen veilig te stellen.

Dezelfde gespeelde besluiteloosheid zien we als het gaat om de mensonterende bureaucratische ellenlange procedures voor de zogenaamde erkenning als vluchteling. Mensen worden veroordeeld tot jarenlang niets doen, afwachten zonder uitzicht, niet mogen werken. En als de vergunning er dan is, blijven ze opeengepakt in centra die daar niet voor bedoeld zijn, alweer … bij gebrek aan medewerking van gemeenten om woningen ter beschikking te stellen. Talloze voorstellen voor het snel creëren van alternatieve huisvesting verdwijnen in een bureaula. Deze week werd een geval bekend dat een asielzoeker zelfmoord pleegde vanwege het kafkaiaanse spelletje dat de Nederlandse staat met hem speelde. Andere vluchtelingen hebben besloten hun geluk elders te wagen. Dus het vluchtelingetje pesten werkt nog ook… zo lijkt het. In werkelijkheid worden mensen heen en weer gedreven over de verschillende grenzen binnen de Europese Unie, die – toch al verzwakt, dreigt te bezwijken onder de oplopende spanningen tussen de verschillende staten. Eindelijk af van de Brusselse bureaucratie – ja inderdaad en voorwaarts in de richting van het afbrokkelen van de nationale staten en de opkomst van gewapende bendes schurken die elkaar uitmoorden onder de vlag van ‘eigen volk, eigen cultuur en eigen religie’, zoals we zien in steeds grotere delen van de wereld, Syrië voorop.

Er wordt veel gespeculeerd over een ontwikkeling naar rechts in diverse Europese landen. Laten we voorop stellen dat linkse regeringen net zo goed in staat zijn om de staat verder te versterken, zoals Hollande in Frankrijk bewijst met het uitroepen van de noodtoestand. De aantallen mensen die Wilders willen stemmen zijn gigantisch gegroeid en binnen de VVD heeft minister Schippers al laten weten regeringsdeelname met Wilders niet uit te sluiten. Het is echter geen verkiezingstijd en er zijn allerlei mogelijkheden voor de burgerlijke politiek en de achterliggende macht van geheime lobbies en niet te vergeten geheime diensten om de ’publieke opinie’ te laten omslaan b.v. door moordaanslagen waarvan niemand echt de achtergronden kent. Daarnaar gissen in de krant  NRC werd een Nijmeegse activist fataal; op straat vermoord door een warrige ‘Autonoom’.

Als arbeidersklasse hebben we geen invloed op de politieke machinaties van de staat. “Voorbeeldige individuele acties”, om twee op zich geheel verschillende voorbeelden te noemen, de moord op Pim Fortuin, of het in brand steken van de Rijksdag door Marinus van der Lubbe, werken slechts in het voordeel van de heersende klasse.

Wanneer arbeiders daarentegen gemeenschappelijk strijd voeren op basis van klassebelangen, zelfstandig georganiseerd en deze maximaal uitbreiden, pas dan is het mogelijk de ontwikkeling van het barbarendom, naar imperialistische oorlog, het uiteenvallen van de maatschappij en van alle menselijke waarden een halt toe te roepen.

-.-

Volledige overname van dit artikel is toegestaan met vermelding van de bron: https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2016/01/20/vluchtelingen-links-en-rechts-vergiftigen-het-klassebewustzijn/

Vluchtelingen – links en rechts vergiftigen het klassebewustzijn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s