Suriname: naar de afgrond

crisis-in-suriname

  • De prijzen voor eerste levensbehoeften vliegen omhoog, met een inflatie van 64% per jaar.
  • Gebrek aan verpleegkundige artikelen.
  • Steeds meer winkels sluiten, vooral wanneer de huur in US $ moet worden betaald.
  • Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is zo goed als failliet.
  • Sommige voedingsmiddelen worden niet meer geïmporteerd.

Suriname gaat dezelfde weg als het grote buurland Brazilië, en meer nog die van Venezuela: de afgrond in. Net als de door hem bewonderde Chavez, strooide president Bouterse met gratis gezondheidszorg, sociale woningbouw en hogere pensioenen toen Suriname nog een hoge prijs voor haar grondstoffen – olie en goud – op de wereldmarkt kon krijgen. In 2013 kelderden de prijzen. Op dit moment zijn de enige inkomsten van de Surinaamse staatskas leningen van het IMF. En dat eist in ruil afschaffing van de subsidies op benzine en electriciteit. Bouterse aarzelt, omdat hij weet dat dan zijn regeringsmacht wankelt, en daarmee zijn mogelijkheden uitgeput raken om het proces tegen hem in verband met de ‘decembermoorden’ tegen te houden.

Dus blijft hem niets dan de oppositie de schuld te geven van de waardevermindering van de Surinaamse Dollar (€1 kostte vorig jaar 4 SRD, nu 9 SRD). Onlangs werd gemeld dat Suriname uitzicht heeft op andere leningen dan van het IMF, namelijk van de Europse Investeringsbank en de Islamitische Ontwikkelingsbank. De EIB wil echter slechts investeren in bedrijven en de plannen vanuit het bedrijfsleven ontbreken grotendeels. Dat is een wereldwijd probleem: krediet genoeg, maar het kapitalisme ziet geen winstmogelijkheden. Wat betreft de Islamitische Ontwikkelingsbank: het gaat om ‘miljarden’ …. uitgesmeerd op de lange termijn.

Een deel van de oppositie wenst dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. Daarbij wordt ingespeeld op de terechte verontwaardiging bij de proletariërs over het feit dat de Surinaamse elites ondanks de crisis verder gaan met zich zelf te verrijken. Maar de praktijk laat steeds weer zien dat partijen die dankzij dergelijke fraaie leuzen aan de macht zijn gekomen, net zo corrupt zijn. Ondertussen worden onder het mom van ‘gelijke verdeling van de lasten’ de werkenden, gepensioneerden, werklozen en ouderen direct bekort op hun inkomens en indirect via verslechtering van met name gezondheidszorg en onderwijs. Deze ‘linkse’ partijen kunnen dan ook voldoen aan de eisen van het IMF dat de overheid alleen nog de allerarmesten steunt. Het geeft te denken over de plannen van het IMF als we weten dat volgens schattingen al 70% van de bevolking van Suriname onder de armoedegrens leeft. De bittere waarheid is dat ongeacht wie Suriname regeert, de levenssituatie van het merendeel van de bevolking  nog verder zal verslechteren.

Vanuit de heersende klasse die via hun greep op leger en politie de rest van de samenleving aan zich hebben onderworpen, dreigt nog een ander gevaar. Uit Colombia worden narcotica Suriname binnengesmokkeld in ruil voor wapens ten behoeve van de nationale ‘bevrijdings’-beweging FARC. Degenen die zich achter de schermen bezig houden met deze profijtelijke handel, laten zich niet weerhouden om ook drugs op de Surinaamse markt te brengen. Hiermee wordt niet alleen een nieuwe bron van parasitaire winsten geopend, maar zo ontstaat ook een ondergronds netwerk van de bevolking terroriserende drugsbendes. En tenslotte ondermijnt het toenemende aantal verslaafden de kracht tot verzet van het Surinaamse proletariaat.

In Nederland maken velen met Surinaamse ‘roots’ (350.000) zich ongerust over het lot van familie en kennissen in Suriname, die van hun kant steeds meer behoefte krijgen aan hulp uit Nederland. De mogelijkheden zijn echter beperkt. De meeste Surinamers in Nederland hebben – ondanks langdurige vooroordelen en discriminatie – een positie in loondienst. Maar in Nederland zijn de arbeids- en levensomstandigheden onder druk van de crisis voortdurend achteruitgegaan. Wat dat betreft is het belangrijk om te zien dat de economische crisis nu stevig huishoudt onder de ‘opkomende economieën’ zoals Suriname. Van ‘economische wonderen’ zoals Brazilië beweerde men eerder  dat zij de economische groei van de wereldeconomie aanjaagden. Deze zelfde crisis zal naar verwachting binnenkort ook in volle hevigheid de Nederlandse economie treffen. Het financieel steunen van familie in Suriname zal dan steeds moeilijker worden.

De arbeiders in Nederland staan net als die in Suriname voor hetzelfde probleem: het overwinnen van wat hen verdeelt en het zoeken naar eenheid als arbeiders, ongeacht land van herkomst of religie. Daarbij is het belangrijk om de praatjes en de manipulaties van politieke partijen en de daaraan verbonden vakbonden te doorzien. Een belangrijk herkenningspunt is hun nationalisme, van Chavez tot Bouterse, van Roussef tot Rutte en Wilders is het ‘vaderland’ het ultieme argument om proletariërs hun eigen klassebelangen te laten opgeven.

Het Surinaamse proletariaat staat niet alleen in haar strijd. De arbeiders in Brazilië en Mexico hebben in belangrijke bewegingen laten zien dat zij bezig zijn om de misleiding door zogenaamde arbeiderspartijen en de repressie door leger, politie en drugsbendes te boven te komen.

We kunnen ons pas effectief verzetten tegen de aanvallen op ons levenspeil door ons zelf te organiseren, op de werkvloer, in de wijken, op school.  Zolang het niet anders kan, als een kleine groep in de minderheid . Maar dan wel op basis van arbeidersbelangen en met heldere standpunten. Wanneer we onze arbeidersstemmen duidelijk  laten horen, zullen onze klassegenoten  hun belang daarin herkennen en de weg naar de strijd voor een betere toekomst vinden.

-.-

Volledige overname van dit artikel is toegstaan bij vermelding van de bron:
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2016/09/15/suriname-naar-de-afgrond/

 

 

 

Suriname: naar de afgrond

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s