Van 1923 tot nu: strijd tegen racistische en nationalistische pogingen om de arbeidersklasse te verdelen

lavoratori-logistica
‘Buitenlandse’ arbeiders staken met succes in de Italiaanse logistiek

We publiceren hier twee korte vertalingen. De eerste is van de KAPD in 1923. Degenen oog hebben voor geschiedenis zullen 1923 herkennen als het jaar waarin niet alleen de ‘Bierkelder-Putsch’ van de nazi’s in München is mislukt, maar ook als het jaar waarin de Duitse Communistische Partij overging op het nationaal- bolsjewisme in een poging om arbeiders die verleid waren door nationalistisch extreemrechts voor zich te winnen. De zogenaamde “Schlageter Lijn” (vernoemd naar een nazi die was doodgeschoten door de Franse bezettingstroepen) was een bewijs te meer van het totale politieke bankroet van de KPD en de Comintern tegenover een groeiende contrarevolutie.

Het KAPD-pamflet is een document van zijn tijd en het is ook geen wetenschappelijke verhandeling. Het stelt dus ook geen vraagtekens bij het onzinnige idee van een ‘rassen’-vraagstuk zoals we dat nu zouden doen[1], maar het gaat over een principiële internationalistische stellingname tegen nationalisme en racisme. In sommige opzichten zou het pamflet wanneer het spreekt over zondebokken en populisme over de tegenwoordige tijd kunnen gaan. Vervang “Joden” door “Migranten” en de internationalistische proletarische boodschap is in wezen dezelfde als die in het beknopte pamflet dat onze Italiaanse kameraden eerder deze maand hebben verspreid onder stakende en demonstrerende arbeiders.

CWO, 30 november 2016

Rassenstrijd of klassenstrijd?

De Joden zijn de schuld van alles! Waar we ook gaan, wordt dit ons ingehamerd. De Joden zijn verantwoordelijk voor de oorlog, het Verdrag van Versailles, de bezetting van het Ruhrgebied, stijgende kosten van levensonderhoud, werkloosheid, verrotting van de arbeiderspartijen en de vakbonden. Kortom, aan alles wat mis gaat en voor elke gebeurtenis is er maar één schuldige: de Jood. Als iemand uitglijdt en een been breekt, dan is dat vast de schuld van een Jood! Er was vroeger een onbeduidende fractie in Duitsland, die om haar eigen dwaasheden te verbergen de Joden veranderde in zondebokken. En nu? Helaas moeten we toegeven dat deze domme argumenten diepe wortels in de gelederen van de arbeidersklasse hebben geslagen. De nationalistische verdomming van onze jongere generatie op school en de oudere arbeiders tijdens de oorlog en de revolutie hebben dit klaar gespeeld. De arbeidersorganisaties hebben dit probleem over het hoofd gezien en hebben deze propaganda onbewust bevorderd. Daarom worden we nu geconfronteerd met het gevaar van een rassenstrijd. De organisaties hiertoe zijn al opgezet (nationaalsocialisten in Zuid-Duitsland, de Duitse Volkspartij voor de Vrijheid in Noord-Duitsland). Dit betekent niet alleen gevaar voor de Joden zelf. Net alleen pogroms tegen de Joden zijn te verwachten, maar ook de slavernij van de arbeidersklasse in het belang van het kapitaal. “Het kapitaal? Dat zijn de Joden”, antwoorden de voorstanders van deze partijen op vaststellingen van werklozen. Oh nee! Er zijn zeker een aantal Joodse kapitalisten, maar het kapitaal dat de meest telt, bevindt zich in handen van de heren. Stinnes, Thyssen en Krupp, alle drie zijn naar verluidt “Christenen.” Maar dat doet er niet toe. Onze strijd richt zich niet tegen individuen, maar tegen een klasse. Niet tegen de leden van deze klasse als de mens, maar tegen het economische en staatsbestel dat door hen wordt beheerst. Onze strijd is niet gericht tegen hun leven, maar op het overgaan van de productiemiddelen van  private eigendom in collectieve eigendom. Om deze reden maakt het niet uit of de kapitalist is een Christen of een Jood. Het kapitaal is onze vijand en niet degenen die behoren tot deze of gene religie of dit of dat ras.

Arbeiders, open je ogen! Door deze stemmingmakerij tot pogrom tegen de Joden, wil men jullie afleiden, met de truc: “Houd de dief”. Maar laat je niet voor de gek houden. Wat doet ras ertoe, of we zijn allen Duitsers, Slaven, Fransen, Italianen, Spanjaarden, Mongolen, of Semieten. In ieder van ons stroomt dezelfde rode bloed dat ons tot broeders maakt. Bovendien, als arbeiders hebben we absoluut niet het recht om populisten zijn. We lijden onder identieke omstandigheden, ongeacht tot welk ras of welke nationaliteit we behoren, en het is alleen door gezamenlijk op te treden kunnen we onszelf bevrijden. Bezwijken dus niet voor leugens, laat je niet misleiden. Jullie vijand is niet de Jood, maar het Kapitaal. Het is niet de strijd tussen de rassen, maar de klassenstrijd die de weg opent naar de vrijheid en uit de armoede.

“Der Arbeitslose”, orgaan van de Actiecomités van Duitsland (geïnspireerd door de KAPD), Berlijn, nummer 1, p. 4, mei 1923. Vertaald uit het Duits door F.C.

Italiaanse en migrantenarbeiders zijn één klasse!

In de afgelopen jaren is de strijd van arbeidsmigranten in de logistiek, in de landbouw en in andere sectoren van groot belang geweest. Dankzij deze strijd zijn hun omstandigheden vaak verbeterd.

Maar het is een illusie om te denken dat door geïsoleerde strijd alleen, we zouden kunnen komen tot een algemene verbetering van de arbeidsomstandigheden, en dus het leven, van Italiaanse arbeiders en immigranten met tijdelijke contracten.
Het wereldwijde kapitalisme is in crisis; de bazen reageren op de crisis door de lonen te drukken, onzekere arbeidscontracten aan te bieden en door het snijden in de “verzorgingsstaat”.
De toenemende wereldwijde concurrentie drijft de concurrentie tussen de imperialisten op en daarmee groeit de verwoesting van de aarde.
De groeiende massa’s mensen op vlucht uit hun land van herkomst proberen werk in het Westen te vinden.
De bazen profiteren van de immigratie om de arbeidskosten verder te verlagen en proberen om de nieuwe sociale spanningen af te leiden op de immigranten door het vuur van het nationalisme, populisme en racisme aan te wakkeren.

Binnen deze helse cyclus kunnen we geen vooruitgang boeken: onze algemene levensomstandigheden zullen naar verwachting verslechteren. Dat is de crisis, dat is het kapitalisme. We kunnen alleen maar ontsnappen aan deze helse race naar de afgrond wanneer in elke strijd, in elke beweging er een groeiend besef is van de noodzaak om te strijden voor een nieuwe sociale orde, voor een wereld zonder klassen, zonder uitbuiting, zonder oorlog, zonder grenzen.

Dit programma is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. De eerste stap is dat de meer bewuste mensen beginnen na te denken over dit perspectief op de problemen waar we voor staan – iets wat nu vrijwel nergens gebeurt in welke politieke of vakbondsgroepering dan ook.

Wij communistische internationalisten strijden hiervoor en we moedigen jullie aan om ons standpunt verder te ontwikkelen, om het perspectief op te nemen van de noodzaak om de revolutionaire organisatie op te bouwen. We hebben een wereld te veroveren. Laten we ons daarvoor inzetten.

Proletariërs aller landen, verenig je!

Internationalistische Communistische Partij (Battaglia Comunista), 19-11-2016

Oorsponkelijk verschenen op Leftcom.org.

Noot van de vertaler

[1] Het huidige racisme doet zich netjes voor door afstand te nemen van de wetenschappelijk onhoudbare rassenleer van de nazi’s. Om ‘salonfähig’ te worden kiest het tegenwoordige racisme andere ‘culturen’ (zoals die van de Islam) als doelwit van zijn haatcampagnes. (F.C.)

Dit artikel mag in zijn geheel worden overgenomen bij vermelding van de bron:
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2016/12/08/van-1923-tot-nu-strijd-tegen-racistische-en-nationalistische-pogingen-om-de-arbeidersklasse-te-verdelen/

Meer lezen:

  1. The Communist Left and Marxist Humanism – Part 1 On Trump and Neo-Fascism.
  2. The Communist Left and Marxist Humanism – Part 2 The ‘Unfinished American Revolution’.

  3. Curaçao: de algemene staking van 15 september 2016, een herhaling van Trinta di Mei?.
Van 1923 tot nu: strijd tegen racistische en nationalistische pogingen om de arbeidersklasse te verdelen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s