Het agrarische vraagstuk

(inmiddels is een uitgebreide versie van deze pagina verschenen)

Het agrarische vraagstuk was ooit een belangrijk thema in de programma’s van socialistische en communistische partijen. Marxisten hebben dan ook veel aandacht besteed aan de theorievorming op dit gebied. Ze maakten onder andere analyses van:

  • de moeilijke situatie van de landarbeiders;
  • een mogelijk bondgenootschap van arbeiders met de boeren, of een deel van de boeren;
  • de ontwikkeling van de industrie ten opzichte van die van het platteland;
  • de toevloed van plattelandsbevolking naar de steden.
Riggs_at_Haddington
Wikipedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Riggs_at_Haddington.jpg

Lees verder “Het agrarische vraagstuk”

Het agrarische vraagstuk

Zonder partij geen proletarische revolutie?

Deel van een engelstalige discussie in vervolg op Het doel van deelname aan de klassestrijd.

Revolte_des_Canuts_-_Lyon_1831_-_1
Revolte van de Canuten, Lyon 1831. De arbeiders treden voor het eerst voor eigen klassedoelen op.

Bedankt Mhou voor je opmerkingen [teveel om helemaal te vertalen; zie Red Marx Forum].

Ik denk dat de meeste kwesties duidelijker kunnen worden als we deze discussie concentreren op het probleem van klassebewustzijn en dat van de relatie tussen de communistische minderheden van de klasse en de klasse als geheel. Lees verder “Zonder partij geen proletarische revolutie?”

Zonder partij geen proletarische revolutie?

India: als de baas de beveiliging van de machine uitzet

Onderstaande tekst is één van vele dergelijke artikelen uit een Indiase arbeiderskrant. De vorm is ontleend aan oude Indiase geschriften waarin een god en een godin (b.v. Shiva en Shakti) op poëtische wijze in een onderlinge dialoog tot verlichting komen.

Workers make auto parts on machines inside a manufacturing unit in Faridabad

Lees verder “India: als de baas de beveiliging van de machine uitzet”

India: als de baas de beveiliging van de machine uitzet

Turkije-Nederland: zowel Rutte als Erdogan profiteren ten koste van de arbeiders

erdogan-rutte-ortak-basin-toplantisi-4069511_8667_o

English language version on Libcom.org.

Zowel Turkije als Nederland hebben uit binnenlandse politieke overwegingen een populistische kaart gespeeld. En wel om electorale redenen en in een poging om hun staat te versterken. Het kleine Nederland maneuvreerde in het verleden gewiekst  tussen grootmachten om zijn imperialistische belangen te beschermen. De laatste jaren is het regel dat het voorbeeld van het grote Duitsland van de regering Merkel wordt gevolgd. Zo ook in dit geval: Duitsland verbood als eerste Turkse bijeenkomsten rond het referendum met Turkse bewindslieden. De Duitse bourgeoisie kon zich in dit geval echter niet tevreden stellen met het – waarschijnlijk geslaagde – oppoetsen van de SPD om een rechtspopulistische impasse te voorkomen. Berlijn wilde ook zorgen dat in Nederland Wilders de pas wordt afgesneden door een populistische opstelling van Den Haag tegenover Ankara. Lees verder “Turkije-Nederland: zowel Rutte als Erdogan profiteren ten koste van de arbeiders”

Turkije-Nederland: zowel Rutte als Erdogan profiteren ten koste van de arbeiders

Het doel van deelname aan de klassestrijd: een discussietekst

Mhou schreef deze tekst in het Engels voor Anti-Capital. Zie aldaar voor een link naar een discussie in het Engels. Als bijdrage aan de discussie plaats ik in voetnoten enkele kritische kanttekeningen.

LeninByWillem

‘Interventie’ is een woord dat door diverse communisten zowel wordt gebruikt als bespot.[1] De meest eenvoudige definitie is rechtstreekse deelname aan uitingen van klassenstrijd als een communist of communistische organisatie. Op het laagste niveau kan dit interactie inhouden met onze collega’s op onze eigen werkplek. Op het hoogste niveau gaat het over onze ontwikkeling tot mede-deelnemen met onze collega’s wanneer grootschalige of dramatische episodes van de klassenstrijd uitbreken.

De onderliggende vraag in discussies over het onderwerp van de ‘interventie’ is:
“Op welke basis nemen communisten deel aan de klassenstrijd?”.

Als de fractie van de arbeidersklasse die reeds overtuigd is van de noodzaak van de proletarische revolutie en het socialistisch programma, hebben de communisten in de afgelopen 150 jaar en meer, ruimschoots de tijd en gelegenheid gehad om verschillende benaderingen van dit vraagstuk te onderzoeken. Als we de hefboom zijn om de klassenstrijd van de Arbeid om te zetten in de strijd om de macht in de historische betekenis, dan kunnen we ook het afdwingen van onmiddellijke materiële verbeteringen vergemakkelijken [2]; maar met welke doeleinden? Lees verder “Het doel van deelname aan de klassestrijd: een discussietekst”

Het doel van deelname aan de klassestrijd: een discussietekst

Vietnam : Bouwvak-arbeiders komen in opstand bij Samsung

Arbeiders van de wereld, verenig je strijd!

Afgelopen dinsdag brak bij een Samsung beeldschermenfabriek in Bắc Ninh, niet ver van de hoofdstad Hanoi, een vechtpartij uit waarbij honderden bouwvakkers waren betrokken.

vietnamworkers Lees verder “Vietnam : Bouwvak-arbeiders komen in opstand bij Samsung”

Vietnam : Bouwvak-arbeiders komen in opstand bij Samsung

Trumpisme als historisch keerpunt – 12 stellingen

 

war-prop
Trump drukt Dollars voor oorlogen
English version.

Onderstaande stellingen werden al op 28-1-2017 geformuleerd.

Tot nu toe bevestigt de ontwikkeling van de binnen- en buitenlandse politiek van de VS de tendens naar verhevigde oorlogsvoorbereidingen.

Daarom publiceer ik nu deze stellingen als bijdrage tot de discussie onder arbeiders en binnen het proletarisch-internationalistische milieu. Lees verder “Trumpisme als historisch keerpunt – 12 stellingen”

Trumpisme als historisch keerpunt – 12 stellingen