Basisinkomen of werklozenstrijd?

bankaardappelsIn de verkiezingscampagne is door sommige partijen het basisinkomen naar voren gebracht als oplossing voor problemen van werklozen. Bij een basisinkomen vervallen met name de sollicitatieplicht en het moeten voldoen aan allerlei bureaucratische verplichtingen. Tijdens de kabinetsformatie komt uit de hoek van D66 een voorstel om ook aandacht te besteden aan het basisinkomen. Reden voor Doorbraak om de discussie over het basisinkomen te heropenen. Eerder namen we van Doorbraak het artikel Tien stellingen tegen de eis van een basisinkomen over. Voor een artikel met argumenten voor en tegen basisinkomen, zie De Correspondent. Lees verder “Basisinkomen of werklozenstrijd?”

Basisinkomen of werklozenstrijd?

Frans Guyana: Alleen arbeiders-autonomie kan de vruchten plukken!

Eerder in het Frans verschenen onder de titel “Guyane : Seules la rupture de l’alliance interclassiste et l’organisation de classe peuvent permettre aux prolétaires de recueillir les fruits de leur mobilisation!

wegversperring-cayenne-2-680x400
Wegversperring te Cayenne

Na meer dan een maand van de mobilisatie, wegblokkades, stakingen, staat de sociale beweging in Guyana om een kruispunt. Terwijl sommigen na het einde van de onderhandelingen met de overheid hadden opgeroepen tot een verscherping van de beweging, kondigde het collectief “Pou de Gwiyann dékolé” (Guyana vooruit), dat de beweging leidt, het Paas-weekend de opheffing aan van wegversperringen en eventueel voortzetting van de strijd met andere middelen. Dit besluit volgt op oproepen van verschillende werkgeversorganisaties tot het opheffen van wegversperringen, zoals het collectief “Pou Lagwiyann circulé” – Dat Guyana vooruitgaat – dat vooral bestaat uit werkgevers). Lees verder “Frans Guyana: Alleen arbeiders-autonomie kan de vruchten plukken!”

Frans Guyana: Alleen arbeiders-autonomie kan de vruchten plukken!

Organisatie van (raden)communisten op de werkplek en als werklozen

Vervolg op Zonder partij geen proletarische revolutie? en Het doel van deelname aan de klassestrijd.

Op Red Marx Forum stelt Broletariat de vraag hoe vakbonden mechanisch omgevormd werden van organen van de strijd binnen het kapitalisme in bemiddelaars tussen klassen.

bankwerk

Broletariat lijkt daarbij een intern proces te veronderstellen, zoals bureaucratisering. Natuurlijk is bureaucratisering een aspect van de verandering die heeft plaatsgevonden. Het is duidelijk dat er een verschuiving van de macht is geweest van de massa’s (vergaderingen of congressen) van de leden naar de minderheden van de besturen en betaalde functionarissen. Lees verder “Organisatie van (raden)communisten op de werkplek en als werklozen”

Organisatie van (raden)communisten op de werkplek en als werklozen

Myanmar: opstand in een fabriek in Rangoon

Uit het Engels vertaald artikel “Notes on a factory uprising in Yangon” geplaatst door de Chinese groep Chuang.

OnStrike

Soe Lin Aung onderzoekt de staking (of rel) tegen een H&M-leverancier in Myanmar, die zich in Chinese handen bevindt. Daarbij gaat ze verder dan wat kranten schrijven en onderzoekt de plaatselijke context en de bredere politieke betekenis.

Een rel die was voorspeld

Vorige maand vond een staking plaats in een confectiefabriek in Chinese handen aan de rand van Yangon (Nederlands: Rangoon), de voormalige hoofdstad en het belangrijkste industriegebied van Myanmar. De lange duur van het conflict leidde tot verbittering, die zich uitte in een korte belegering van de fabriek. Op 23 februari trokken honderden arbeiders op naar de Hangzhou Hundred-Tex Garment fabriek, beschadigden fabrieksvoertuigen, sloegen ruiten in, vernielden van machines, vielen de Chinese manager aan, en namen zeven Chinese opzichters in gijzeling. Na een reddingsoperatie door de politie op verzoek van de Chinese ambassade, werden de gijzelaars vrijgelaten, en vijf arbeiders werden gearresteerd. Deze rel, zo meldden media-verslagen, volgde op een maandenlange staking wegens 15 maanden van onbetaalde overuren, die had geleid tot het ontslag van de vakbondsleider van de fabriek. Een arbeider meldde dat “de meeste van de arbeiders tijdens de opstand zichzelf niet meer in de hand hadden”. Een bedrijfsexterne vakbondsleider zei dat de arbeiders “zagen dat er geen beweging in de zaak kwam – en toen tot uitbarsting kwamen.” Lees verder “Myanmar: opstand in een fabriek in Rangoon”

Myanmar: opstand in een fabriek in Rangoon

Het agrarische vraagstuk, een gepasseerd station?

12hunger22Miljoenen mensen worden bedreigd met de hongerdood.

Dit verschrikkelijke nieuws dat ons dagelijks bereikt, staat in schril contrast met de enorm toegenomen productiviteit van de landbouw.

Daarnaast wordt steeds duidelijker dat de agrobusiness verwoestende uitwerkingen heeft voor zowel de aarde, de landarbeiders en de voedselveiligheid.

De voorheen door ‘links’ aangedragen oplossingen van ofwel verdeling van de grond onder de boeren, ofwel nationalisatie van de grond, hebben deze tegenstelling tussen wat technisch mogelijk is, en wat maatschappelijk en politiek ‘realistisch’ is, niet kunnen doorbreken. Lees verder “Het agrarische vraagstuk, een gepasseerd station?”

Het agrarische vraagstuk, een gepasseerd station?

“Bento geeft een partijtje” – een onbekende Spinoza

Spinoza_Caricature_Gareth_J._Southwell
Spinoza, karikatuur door Gareth J. Southwell

De filosoof Spinoza (1632-1677), is van grote invloed geweest op vele filosofen na hem. Vanuit het radencommunisme is het interessant om de lijn van Spinoza via Hegel naar Marx te onderzoeken. Ook Herman Gorter is belangrijk door Spinoza beïnvloed, wat met name naar voren komt in zijn pantheïsme. Spinoza geloofde niet in een god die boven de wereld staat, of die de natuur had geschapen. Voor Spinoza is god hetgeen zonder oorzaak is, dus de natuur zelf.

Al op jonge leeftijd haalde Spinoza zich de woede van zijn rabbijnse leraren op de hals door te beweren dat de joodse spijswetten, evenals de bijbelteksten waarin ze voorkwamen, onmogelijk door god bedacht konden zijn, maar door mensen.

Zijn werk in de handelszaak van zijn vader, bracht hem tot afwijzen van het “najagen van rijkdom … slechts om hun zelfs wil … omdat dan verondersteld wordt dat zijzelf hoogste goed”  is (blz. 444; alle literatuur onderaan deze tekst). Daarmee bekritiseerde Spinoza de calvinistische en joodse zucht tot opeenstapeling van kapitaal – “Norm en Waarde” nr. 1 in de Geheime Canon van de Vaderlandse Cultuur. Geholpen met geroofd goud van de Azteken, bracht deze zucht naar meer en meer geld de enorme accumulatie van kapitaal op gang, die nu de wereld in haar verstikkende wurggreep houdt. Lees verder ““Bento geeft een partijtje” – een onbekende Spinoza”

“Bento geeft een partijtje” – een onbekende Spinoza