VW-China “De Duitsers laat het koud. We moeten zelf strijd voeren!”

VW-Changchun-e1497463706572
“Hetzelfde werk, ongelijke lonen!” arbeidersleuzen buiten VW-fabriek in Changchun

For German original and English translation see gongchao.org.

Het artikel laat zien hoe uitzendkrachten en arbeiders met tijdelijke contracten zowel in China als in Duitsland strijd voeren tegen VW voor gelijke beloning en voor vaste contracten, hoe VW-arbeiders in Portugal en in Polen zich verzetten tegen weekend-werk. Dit alle speelt zich af tegen de achtergrond van het sjoemel-diesel schandaal en de daardoor versnelde omschakeling van VW op elektrische auto’s … op kosten van de arbeiders. Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe het kapitaal wereldwijd samenhangende productieketens heeft geschapen, maar tegelijkertijd gebruik maakt van de verdeling van de wereld in nationale staten en van de plaatselijke mogelijkheden tot repressie. De strijd van de arbeiders als een klasse die wereldwijd dezelfde belangen heeft, is tevens een strijd om het bewust worden van de zinloosheid van een beroep op de wetten die het kapitaal slechts in zijn eigen belang toepast, een beroep op ondernemingsraden die alleen gericht zijn op het ketenen van de werknemers aan de logica van de kapitalistische concurrentie, die b.v. staalarbeiders in Ijmuiden opzet tegen staalarbeiders in Dortmund, of Siemens-arbeiders in Hengelo tegen die in het oosten van Duitsland. Ook de overstap van Poolse arbeiders van de vakbond Solidariteit (die hen inkaderde na de zelfstandige bewegingen in de jaren 1980) naar weer een andere ‘basisvakbond’ laat zien dat nog vele illusies overwonnen moeten worden om plaats te maken voor zelfstandige organisatie voor eigen klassedoelen.
Tenslotte, lezers die Arbeidersstemmen een beetje kennen, zal duidelijk zijn dat wij niet spreken van een  “ineenstorting van het socialisme” in Oost-Europa (evenmin als van een ‘voormalig socialisme’ in China), maar van staatskapitalisme.

De vertaler
Zie Muziekvideo door de uitzendkrachten

Uitzendkrachten bij de autofabrikant FAW-VW eisen gelijke beloning en worden gecriminaliseerd. Tegelijkertijd breekt elders uit bij VW arbeidersstrijd uit – door Ralf Ruckus.

Arbeiders van FAW-VW in Changchun, die via uitzendbureaus in dienst zijn, strijden sinds het einde van 2016 voor gelijke beloning. FAW-VW werd in 1991 door het Chinese staatsbedrijf FAW en de Duitse automobielbedrijven Volkswagen (VW) en Audi opgericht als een joint venture. Behalve in Changchun (Jilin), zijn er fabrieken in Chengdu (Sichuan), Dalian (Liaoning) en Foshan (Guangdong). Het bedrijf heeft meer dan 50.000 werknemers in dienst en produceert auto’s en auto-onderdelen. (1)

De strijd van uitzendkrachten bij FAW-VW in Changchun

Veel van de uitzendkrachten werken al jaren voor FAW-VW. Ze eisen dat de joint venture hen direct in dienst neemt, de tijd erkent dat ze daar al hebben gewerkt en een vergoeding betaalt voor het ongelijke loon in het verleden. Ze doen hetzelfde werk als degenen die rechtstreeks bij FAW-VW werken, maar ontvangen slechts ongeveer de helft van het loon (bijvoorbeeld 60.000 yuan in plaats van 120.000 yuan) en ontvangen niet dezelfde toeslagen op het loon. In hun verklaringen wijzen de uitzendkrachten er op dat dit een schending betekent van de Chinese arbeidsrecht, waaronder van artikel 63 (gelijke beloning) en artikel 66 (uitzendkrachten mogen alleen worden ingezet in ’tijdelijke hulp- en vervangende functies’). Daarnaast zouden een aantal uitzendbureaus direct verbonden zijn met FAW-VW (en mogelijk in het bezit daarvan), een schending van artikel 67 van de arbeidswet (een bedrijf mag geen eigen uitzendbureaus oprichten en de werknemers daarvan te werk stellen). (2) VW heeft bovendien in zijn “bepalingen over tijdelijk werk in de Volkswagen-groep” verplicht tot gelijke beloning. (3)

De nieuwe regels voor tijdelijk werk zijn in 2013 ingevoerd als onderdeel van een nivellering van de Wet op de arbeidsovereenkomst, echter met een overgangsperiode van drie jaar tot 2016. De uitzendkrachten bij FAW-VW wisten dit en hebben dienovereenkomstig gehandeld. In november 2016 stelden ze hun eisen via de enige wettelijk erkende vakbond, ACFTU, maar zeven onderhandelingsrondes met FAW-VW en de uitzendbureaus liepen op niets uit. De arbeiders gingen naar de plaatselijke rechtbank, die de zaak verwierp. Diverse demonstraties van februari tot mei van dit jaar, brachten ook geen oplossing. (4) Op 26 mei 2017 werden de vertegenwoordigers van de werknemers Fu Tianbo, Wang Shuai en Ai Zhenyu gearresteerd op beschuldiging ‘het verzamelen van een menigte met het doel om sociale orde te verstoren’, één van de door het regime van de CCP [Chinese Communistische Partij] vaak gebruikte beschuldigingen om maatschappelijke protesten in toom te houden. Terwijl Wang en Ai kort daarna werden vrijgelaten, werd Fu begin juni formeel in staat van beschuldiging gesteld en werd verder in hechtenis gehouden. (5)

De werknemers die Fu steunen, hebben brieven naar de autoriteiten gestuurd om hem vrij te krijgen, bijvoorbeeld aan het lokale openbare veiligheidsbureau in augustus (de politie-afdeling, die verantwoordelijk is voor de arrestatie Fu) en in september aan het Anti-Corruptie Agentschap van de CCP. (6) Ze schreven ook het hoofdkantoor van het Duitse Volkswagen aan, de Duitse ondernemingsraad van VW en anderen om hen te bewegen tot ingrijpen. (7) Op 25 augustus reageerden de hoofden van de Europese en wereldwijde ondernemingsraden van IG Metall [Duitse metaalvakbond]. Deze benadrukten dat ze de zaak “zeer serieus” zouden nemen en riepen de werknemers op om de zaak aan Volkswagen of aan de Chinese autoriteiten te melden. (8) Met andere woorden, ze roepen de Chinese arbeiders op om ondersteuning te vragen bij hun tegenstanders van het arbeidsconflict en bij degenen die hun vertegenwoordiger arresteerden. De Chinese uitzendkrachten, die de brief van de Duitse ondernemingsraden op het net publiceerden, reageerden treffend: “De Duitsers laat het koud. We moeten zelf strijd voeren!” (9)

De duidelijke inbreuk op de Chinese arbeidswetgeving en het ontduiken van  de door VW’s zelf aangegane verplichting tot gelijke beloning komen overeen met de in China gangbare praktijk. Veel Chinese en buitenlandse bedrijven overtreden openlijk de arbeidswetgeving, bijvoorbeeld door de werknemers te dwingen langdurig over te werken of door minder te betalen dan het officiële minimumloon. Bovendien lijkt VW de traditie voort te zetten van samenwerking met autoritaire regimes en hun onderdrukking van sociaal verzet. De samenwerking van VW met de Braziliaanse dictatuur in de jaren 1970, waarbij informatie over de politieke standpunten van werknemers werd doorgegeven aan de repressie-organen van en het aanvaarden van de daarop volgende arrestaties, was afgelopen zomer een hot topic in de Duitse media. (10)

Verdere mobilisaties van VW-werknemers in Europa

Ondertussen heeft VW in Europa in de afgelopen maanden te maken gehad met verdere mobilisaties van werknemers en stakingen. In juni dwongen VW-werknemers in Bratislava, Slowakije, een loonsverhoging van 14,1 procent af, nadat ze eerder in 1989 voor het eerst sinds de ineenstorting van het socialisme in deze fabriek tot staking waren overgegaan. (11)

Begin augustus VW verlieten werknemers in Poznan, Polen, de vakbond Solidariteit (Solidarność) uit protest tegen de uitbreiding van weekend werk en vormden een nieuwe, zelf-georganiseerde afdeling van de basisvakbond Initiatief (Inicjatywa Pracownicza). Nadat VW verschillende daarbij betrokken werknemers had ontslagen wegens vermeende laster over het bedrijf, tekenden 2000 werkers begin september een petitie om hen weer in dienst te nemen. (12)

Eind augustus gingen VW-werkers in de Portugese stad Palmela, bij Lissabon, voor het eerst sinds tientallen jaren weer in staking, tegen de verlenging van weekendwerk. (13)

En eind september eisten werknemers van de Volkswagen-dochter Autovision in Emden en Osnabrück dat zij rechtstreekse in dienst genomen zouden worden bij VW. Ze werkten oorspronkelijk als uitzendkrachten voor VW, waarna ze werden door Autovision in dienst werden genomen. Autovision dient VW als een onderaannemer en stelt de werknemers ter beschikking van de VW-fabrieken. (14)

Deze mobilisaties en stakingen zijn een reactie op het discriminerend gebruik van uitzendwerk bij VW, alsmede de toenemende werkdruk in de VW-fabrieken, en zij getuigen aan het verlangen van de werknemers in ‘perifere’ landen naar het dichten van de loonkloof met VW-arbeiders in Duitsland.


Studie- en discussiebijeenkomst

voor de lezers van Arbeidersstemmen over

GIC ‘Grondbeginselen der communistische productie en distributie’
deel I. Het politieke kader van de economische oplossing

zaterdag 25 november 2017, 13:00 – 17:00 uur, stad Utrecht

Aankondiging van eerdere bijeenkomst over dit onderwerp:
Russische Revolutie 1917-2017: Wat in plaats van staatskapitalisme?
Vooraf te bestuderen: tekstbundel.

Aanmelden via FredoCorvo@gmail.com  uiterlijk 24-11-2017 is noodzakelijk.


De herstructurering van de bedrijfstak

De arbeidersmobilisaties troffen VW – die nog steeds gedeeltelijk eigendom is van en grotendeels wordt gecontroleerd door de Duitse staat – op een kritiek moment. VW was in 2016 (weer) ’s werelds grootste autofabrikanten (15), maar het schandaal rond de dieseluitlaatgassen, dat wil zeggen de opzettelijke schending van emissienormen en de gevolgen daarvan, dreigen de VW-groep te verzwakken en te destabiliseren. Op hetzelfde moment stelt de schijnbare overgang naar elektrische voertuigen VW voor een grote uitdaging, omdat de bestaande industriële massaproductie van door brandstof aangedreven auto’s niet gemakkelijk omgeschakeld kan worden op accu-aangedreven auto’s.(16) Het dieseluitlaatgassen-schandaal zou nu de beoogde (dure) herstructurering van VW kunnen versnellen, en het is de bedoeling dat de werknemers de kosten daarvan betalen – dat lijkt tenminste het management van plan te zijn.

China is de grootste fabrikant en markt van (brandstof-aangedreven) auto’s en staat centraal bij de herstructurering van VW. Het land vertegenwoordigt 41 procent van de wereldwijde verkoop van VW-auto’s en 49 procent van zijn wereldwijde winst (vóór belastingen).(17) En China is nu al de grootste producent van en markt voor elektrische voertuigen wereldwijd – ook omdat deze ‘groene sprong voorwaarts’ massaal door de Chinese regering wordt gesubsidieerd. (18)

VW bouwt evenals Renault-Nissan, Ford en andere mondiale autoproducenten met Chinese partner bedrijven om in nieuwe samenwerkingsverbanden aan de massaproductie van elektrische voertuigen te beginnen (19) – de derde golf van de oprichting van een dergelijke auto-joint ventures sinds de jaren 1980 en de periode van het midden van de jaren 2000. De tijden zijn echter veranderd en VW en de andere [automobielbedrijven] hebben te maken met hevige concurrentie van Chinese autofabrikanten, die ook wereldwijd uitbreiden. (21)

De impact van arbeidersstrijd in China

Of en hoe de conversie van VW (en andere autofabrikanten) zal plaatsvinden, hangt af van de ontwikkeling van de strijd van automobielarbeiders. De strijd van FAW-VW-werknemers in Changchun is het nieuwste voorbeeld van de strijdbaarheid van autowerkers in China, die begon in de jaren 1990 en 2000. Zowel gemobiliseerde werknemers als uitzendkrachten namen deel aan de mobilisaties. (22) Het eerste hoogtepunt was de stakingsgolf in 2010. (23)

De aanhoudende transformatie van de Chinese economie – herstructurering, verplaatsing, herwaardering – heeft gevolgen voor alle werknemers. Na het afvlakken van de economische groei sinds het einde van de jaren 2000, zijn de loonsverhogingen ook steeds lager. (24) De werknemers hebben echter nog steeds hoge verwachtingen en vragen om verbeteringen in hun nog steeds ellendige arbeidsomstandigheden.

Nadat stakingen en andere vormen van strijd in de jaren 2000 grotendeels succesvol waren geweest, loonsverhogingen en verbeterde omstandigheden mogelijk makend, hebben ze de laatste jaren meer tegendruk ondervonden van het bedrijfsmanagement en de staat. Dit was ook een gevolg van het aanscherpen van de politieke controle en het onderdrukken van sociale protesten onder leiding van het CP leiderschap rond Xi Jinping sinds hij aan de macht kwam in 2012-13.

Tegen deze achtergrond worden de uitzendkrachten bij FAW-VW in Changchun geconfronteerd met onverschilligheid en onderdrukking door VW, door de Chinese staatsonderneming FAW, door de autoriteiten van de Communistische Partij en de politie. Hun strijd gaat door, meer strijd zal volgen.

Noten

1 Meer information: http://www.faw-vw.com.

2 China Labour Bulletin. 2017. “Hundreds of Volkswagen workers in northeast China demand equal pay.” 27. Februar. Geraadpleegd op 7 september 2017: http://www.clb.org.hk/content/hundreds-volkswagen-workers-northeast-china-demand-equal-pay. Chinas Arbeitsvertragsgesetz zie (Engels): People’s Republic of China. 2008. “China’s Labor Contract Law.” lawinfochina.com. Geraadpleegd op 13 september 2017: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=6133&lib=law.

3 Volkswagen. 2012. “Charta der Zeitarbeit im Volkswagen Konzern”. Volkswagenag.com, November 30. Geraadpleegd op 12 oktober 2017: http://www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/policy-intern/2012%20Charta%20der%20Zeitarbeit%20DE.pdf.

4 China Labour Bulletin. 2017. “Hundreds of Volkswagen workers…”

5 China Labour Bulletin. 2017. “Volkswagen worker representatives arrested at Changchun plant.” 6. Juni. Geraadpleegd op 7 september, 2017: http://www.clb.org.hk/content/volkswagen-worker-representatives-arrested-changchun-plant.

6 “Public Security Bureau” en “Central Leading Group for Inspektion Work”. Zie FAW-VW werknemers, Changchun. 2017. “Joint letter demanding the unconditional release of Fu Tianbo who represents us in the defense of our rights.” Weibo posting, 18. August. Geraadpleegd op 7 september, 2017: https://m.weibo.cn/status/4142182485694066 (Chinees), http://www.labournet.de/?p=122305 (Engels, Duits) und FAW-VW werknemers, Changchun. 2017. “Open letter to the Central Inspection Team.” Weibo posting, 13. September. Geraadpleegd op 5 oktober 2017: https://m.weibo.cn/status/4151463591098974 (Chinees).

7 China Labour Bulletin. 2017. “Chinese Volkswagen workers call on German parent company to assume responsibility for violations.” 13 juli. Geraadpleegd op 7 september 2017: http://www.clb.org.hk/content/chinese-volkswagen-workers-call-german-parent-company-assume-responsibility-violations; China Labour Bulletin. 2017. “FAW-Volkswagen agency workers issue letter in German calling for accountability and solidarity.” 19 juli. Geraadpleegd op 7 september 2017: http://www.clb.org.hk/content/faw-volkswagen-agency-workers-issue-letter-german-calling-accountability-and-solidarity; FAW-VW werknemers, Changchun. 2017. “Call for mediation by temporary workers from FAW-Volkswagen (Changchun, China).” Weibo posting, 15. Juli. Geraadpleegd op 15 september 2017: https://m.weibo.cn/status/4130289368060226 (Chinees), http://www.labournet.de/?p=119093 (Duits); FAW-VW werknemers, Changchun. 2017. “We demand a clear reaction from VW Germany on our call for mediation.” Weibo posting, 13 augustus. Geraadpleegd op 15 september 2017: https://m.weibo.cn/status/4140342817384118 (Chinees), http://www.labournet.de/?p=120251 (Duits).

8 VW Betriebsrat. 2017. “Letter from the VW works council in Europe to the temp workers in Changchun, China.” Weibo posting, 2. September. Geraadpleegd op 5 oktober 2017: https://m.weibo.cn/status/4147464845757775 (Chinees, Duits), http://www.labournet.de/?p=119093 (Duits).

9 Zie het commentaar (“德国人不管,我们自己奋斗吧”) onder https://m.weibo.cn/status/4147464845757775 (Chinees). Iedereen die bekend is met VW, de VW-ondernemingsraad en het IG Metall-leiderschap zal niet verbaasd zijn over de antwoordbrief. Een van de twee leiders van de Europese en wereldwijde VW-ondernemingsraad, Bernd Osterloh, beschouwt zijn functie als die van co-manager van VW, en hij stond onlangs in het brandpunt van een geschil in Duitsland over de honderdduizenden euro’s die hij elk jaar bij VW verdient. Zie Tatje, Claas. 2017. “Satte 750.000 Euro. Der Betriebsratschef von Volkswagen verdient wie ein Topmanager. Das ist zu viel.” Zeit Online, 17 mei. Geraadpleegd op 30 september 2017: http://www.zeit.de/2017/21/vw-betriebsrat-chef-bernd-osterloh-gehalt (Duits).

10 Der Spiegel. 2017. “Volkswagen soll Militärdiktatur in Brasilien unterstützt haben.” Spiegel Online (Deutsch), 24 juli. Geraadpleegd op  17 september 2017: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brasilien-volkswagen-soll-militaerdiktatur-unterstuetzt-haben-a-1159357.html; Norddeutscher Rundfunk. 2017. “Komplizen? VW und Brasiliens Militärdiktatur.” 4 Podcats auf der NDR-Website. Geraadpleegd op  17 september 2017: https://www.ndr.de/info/podcast4344.html (Duits).

11 Shotter, James. 2017. “VW agrees 14% pay rise to end Slovakia strike.” Financial Times, 25. Juni 25. Geraadpleegd op  16 september 2017: https://www.ft.com/content/251ac470-59da-11e7-b553-e2df1b0c3220; Bershidsky, Leonid. 2017. “VW’s Strike in Slovakia Exposes a European Divide.” Bloomberg, 21. Juni. Geraadpleegd op  16 september: https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-06-21/a-strike-in-slovakia-exposes-a-european-divide.

12 Inicjatywa Pracownicza. 2017. “VW Poznań: They sack us – we form a new union!” ozzip.pl, 10. August. Geraadpleegd op  15 september 2017: http://ozzip.pl/teksty/informacje/wielkopolskie/item/2284-zaloga-volkswagena-oni-nas-zwalniaja-a-my-zakladamy-nowy-zwiazek-zawodowy (Polnisch), http://www.labournet.de/?p=120198 (Duits). De arbeidersstrijd in Polen en Slowakije wordt begunstigd door een betrekkelijk tekort aan arbeidskrachten. VW heeft de productie verhoogd en nieuwe fabrieken gebouwd, maar vindt niet genoeg arbeiders. De werkloosheid in sommige Oost-Europese landen is gedaald sinds emigratie en demografische veranderingen de arbeidsmarkt doen opdrogen.

13 Wise, Peter. 2017. “Warning over Portugal car plant after strike.” Financial Times, 3. September. Geraadpleegd op 16 september 2017: https://www.ft.com/content/61f662ca-8f0c-11e7-9084-d0c17942ba93.

14 VW-Autovision werknemers. 2017. “VW Emden: Etwa 100 Beschäftigte der Konzerntochter Autovision verlangen Verträge mit VW.” labournet.de, 3. Oktober. Geraadpleegd op  7 oktober 2017: http://www.labournet.de/?p=122156 (Duits) en http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/10/vw_emden_resolution.pdf (Duits).

15 Inagaki, Kana. 2017. “VW overtakes Toyota as world’s biggest automaker in 2016.” Financial Times, 30 januari. Geraadpleegd op 13 september 2017: https://www.ft.com/content/8c3471f8-e6b5-11e6-893c-082c54a7f539.

16 Ewing, Jack. 2017. “As Emissions Scandal Widens, Diesel’s Future Looks Shaky in Europe.” The New York Times, 25 juli. Geraadpleegd op  16 september 2017: https://www.nytimes.com/2017/07/25/business/diesel-emissions-volkswagen-bmw-mercedes.html.

17 Clover, Charles. 2017. “Beijing’s uneasy deals with overseas car groups under strain.” Financial Times, 1 september. Geraadpleegd op 5 september 2017: https://www.ft.com/content/9d48dade-8ee3-11e7-a352-e46f43c5825d.

18 Holland, Tom. 2017. “Beijing’s grand plan for electric cars: looks good, but under the bonnet…” South China Morning Post, 28 augustus. Geraadpleegd op  30 september 2017: http://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2108353/beijings-grand-plan-electric-cars-looks-good-under-bonnet.

19 Bradsher, Keith. 2017. “China’s Electric Car Push Lures Global Auto Giants, Despite Risks.” The New York Times, 10 september. Geraadpleegd op 11 september 2017: https://nyti.ms/2xUuR6E; Clover, Charles. 2017. “Beijing’s uneasy deals…”

20 Zhang Lu. 2015. Inside China’s Automobile Factories: The Politics of Labor and Worker Resistance. New York: Cambridge University Press, S. 29–30. Vreschijnt begin 2018 in het Duits: http://www.mandelbaum.at/buch.php?id=811

21 Zheng Lichun en Che Pan. 2017. “Three Chinese automakers may build joint factory in U.S.” Caixin, 13 september. Geraadpleegd op  14 september 2017: http://www.caixinglobal.com/2017-09-13/101144727.html.

22 Ruckus, Ralf. 2016. “Chinese Capitalism in Crisis, Part 1: Zhang Lu on exploitation and workers’ struggle in China’s auto industry.” In: Sozial.Geschichte Online, 18, S. 119–144. Geraadpleegd op  8 mei 2016: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-41181/07_Ruckus_ZhangLu.pdf.

23 Zhang Lu. 2010. “Do Spreading Auto Strikes Mean Hope for a Workers’ Movement in China?” labornotes.org, 13. Juli. Geraadpleegd op  20 juni 2016: http://labornotes.org/2010/07/do-spreading-auto-strikes-mean-hope-workers%E2%80%99-movement-china; FreundInnen von Gongchao. 2010. “‘Sie haben das selbst organisiert’ – Die Streikwelle von Mai bis Juli 2010 in China.” In: Pun Ngai, Ching-Kwan Lee, et al.: Aufbruch der zweiten Generation. Wanderarbeit, Gender und Klassenzusammensetzung in China. Berlin: Assoziation A, S. 225–257. Geraadpleegd op 14 januar 2017: http://www.gongchao.org/2010/10/01/sie-haben-das-selbst-organisiert-die-streikwelle-von-mai-bis-juli-2010-in-china (Duits); Wang Kan. 2011. “Collective Awakening and Action of Chinese Workers: The 2010 Auto Workers’ Strike and its Effects.” In: Sozial.Geschichte Online, 6, S. 9–27. Geraadpleegd op 19 januari 2012: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-29001/03_WangKan_Strike.pdf.

24 Hancock, Tom. 2017. “China’s migrant workers feel pinch as Beijing pulls back on wages.” Financial Times, 3. September. Geraadpleegd op  5 september 2017: https://www.ft.com/content/0383433e-8ca0-11e7-a352-e46f43c5825d.

VW-China “De Duitsers laat het koud. We moeten zelf strijd voeren!”

Een gedachte over “VW-China “De Duitsers laat het koud. We moeten zelf strijd voeren!”

  1. […] Veel van de uitzendkrachten werken al jaren voor FAW-VW. Ze eisen dat de joint venture hen direct in dienst neemt, de tijd erkent dat ze daar al hebben gewerkt en een vergoeding betaalt voor het ongelijke loon in het verleden. Ze doen hetzelfde werk als degenen die rechtstreeks bij FAW-VW werken, maar ontvangen slechts ongeveer de helft van het loon (bijvoorbeeld 60.000 yuan in plaats van 120.000 yuan) en ontvangen niet dezelfde toeslagen op het loon… “De Duitsers laat het koud. We moeten zelf strijd voeren!” […]

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s