Verdediging van het internationalistische en links-communistische milieu

IGKLArbeidersstemmen gaat akkoord met de volgende circulaire van de IGCL (Revolutie of Oorlog). Hoewel we niet al hun standpunten over vraagstukken van klassenstrijd delen, zijn we solidair met de strijd tegen het sektarisme en met de verdediging van het internationalistische en het links-communistische milieu. 

Nieuwe aanval van de IKS op het internationale proletarische kamp

De IKS1 heeft zojuist een internationale campagne van geruchten en laster gelanceerd tegen de communistische groepering Emancipación en haar blog Nuevo Curso (https://nuevocurso.org/). De gelijktijdige publicatie van deze tekst in alle beschikbare talen drukt de betekenis uit die zij daaraan wil geven. Door te insinueren dat een militant van Nuevo Curso verbonden is met de Spaanse Socialistische Partij, beschuldigt ze hem er in feite van een agent provocateur te zijn namens de SP en de burgerlijke staat. Overigens maakt zij van de gelegenheid gebruik om ons te beschuldigen van medeplichtigheid aan deze vermeende provocatie van communistisch links. Maar het is waar dat we naar de mening van de IKS een politie-instantie zijn, dus het is niet verwonderlijk dat ze ons weer aan de kaak stelt.

We zullen niet terugvallen op het verrotte veld van het personaliseren van politieke kwesties, dat politieke verschillen en standpunten vervangt door psychologie en de theorie van het parasitisme, waardoor de groep Emancipación en Nuevo Curso gereduceerd worden tot de veronderstelde individuele carrière van een militant en met als doel het politieke aanzien van de groep te vernietigen. Als we op politiek terrein blijven, is het moeilijk in te zien welk belang de SP en de Spaanse staat zouden hebben bij de oprichting van een groep als Nuevo Curso uit het niets, die het kapitalistische karakter van de … SP zelf systematisch veroordeelt. En die daarentegen een actieve rol heeft gespeeld bij het ontstaan en de internationale hergroepering van nieuwe revolutionaire en communistische krachten, met name op het Amerikaanse continent. Toch moeten we de aandacht van degenen die geïntimideerd zouden worden door de opeenstapeling van de vermeende aanklachten tegen Nuevo Curso en die zouden bezwijken voor het “Er is geen rook zonder vuur”, te vestigen op het feit dat we nog geen enkele provocatie, manoeuvre, laster of gerucht hebben ontdekt dat afkomstig is van leden van Nuevo Curso, zelfs niet als individuen, noch enige politiek van vernietiging tegen andere revolutionaire groepen of militanten. In feite is het de IKS die deze praktijken al decennia lang promoot onder het mom van haar theorie van decompositie en parasitisme, en deze gelegenheid heeft aangegrepen om ze weer op te pakken. Het is niet de eerste keer dat ze haar eigen walgelijke praktijken op anderen projecteert.

Hetzelfde geldt voor haar enige “politieke” beschuldiging: Nuevo Curso heeft niet gereageerd op de kritiek, ook niet op de onze, op zijn historische erfenis van de Trotskistische linkse oppositie van de jaren ’30.2 Maar welk gezag kan de IKS in deze zaak hebben als ze koppig weigert publiekelijk te reageren op degenen die, ook wij, wijzen op haar herhaalde en ernstige verwerping van de marxistische principes; vooral die op haar laatste congres, dat het fundamentele en centrale principe van het marxisme, [dat] van de klassenstrijd als de motor van de geschiedenis heeft geliquideerd: “de algemene dynamiek van de kapitalistische maatschappij (…) wordt niet langer bepaald door het machtsevenwicht tussen de klassen” (Resolutie van het 23e congres van de IKS)3 ?

De politieke betekenis van deze internationale campagne is duidelijk. Ze heeft tot doel het internationale proces van politieke heropleving, ontwikkeling, hergroepering en verheldering dat momenteel aan de gang is, aan te tasten en te ondergraven – zoals we vorige zomer hebben benadrukt: “De IKS lanceert nu een echte parasitaire aanval – om zijn eigen woorden te gebruiken – op deze krachten, in het bijzonder op de Gulf Coast Communist Fraction [GCCF], door te proberen hen te overtuigen om het parasitisme als een prioriteit te bespreken. (…) Het debat met de IKS over de geldigheid of ongeldigheid van het parasitisme beweegt zich onvermijdelijk af van het politieke terrein, de debatten en de politieke verhoudingen naar de ziekmakende en destructieve [sfeer] van de psychologie van individuen en verondersteld individueel gedrag – dat kameraden sowieso niet kunnen verifiëren en waarop de ‘verdachte’ alleen kan reageren door zich op hetzelfde terrein te begeven”. (Révolution ou guerre #12, Bilan et perspectives du 23e congrès du CCI, juillet 2019).4

Het in diskrediet brengen en de poging om elke andere communistische kracht te elimineren die niet achter de theorie van decompositie en parasitisme staat, is een constante van de IKS geworden. Heeft zij haar voormalige leden niet stelselmatig in het openbaar aan de kaak gesteld als parasieten, provocateurs en zelfs politieagenten? Heeft zij op haar 16e congres in 2005 geen interne resolutie aangenomen waarin zij oproept tot de vernietiging van de ICT (ex-BIPR)5 ? Vandaag is het de beurt aan Nuevo Curso. Het ondermijnen van het vertrouwen van de nieuwe revolutionaire krachten in het hele proletarische kamp, in de andere krachten van de Communistische Linkerzijde, is een ander streven. Heeft ze zich niet opnieuw gehaast om de GCCF te vragen om een vergadering over zijn beschuldigingen aan het adres van Nuevo Curso?

Elke poging, elk proces van hergroepering en de strijd voor de partij te verzwakken en zo mogelijk te vernietigen, is vandaag de dag het belangrijkste, zo niet het enige, doel van de IKS geworden.

De Internationale Groep van de Communistische Linkerzijde (IGCL), 1 februari 2020

Bron

Nouvelle attaque du CCI contre le camp prolétarien international

Vertaling, inleiding, verklarende opmerkingen in noten en tussen vierkante haken: F.C.

Noten

1 Internationale Kommunistische Stromung, waarvan het artikel Wie is wie in ‘Nuevo Curso’? hier wordt bekritiseerd.

2 Zie ook: F.C., First Congress of Emancipación: One step forward, two steps back, ‘Revolution or War’ on the proletarian camp and its future – A Review (in A Free Retriever’s Digest Vol.3 #4, October 20, 2019, p.35/36)

Verdediging van het internationalistische en links-communistische milieu

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s