Links in tijden van Corona

Corona

Het coronavirus maakt massaal slachtoffers onder de bevolking. Het stelsel van gezondheidszorg staat op instorten. De economie snelt in de richting van een recessie.

Waar staat ‘links’, in wat de meest ingrijpende crisis is die het globale kapitalisme sinds generaties treft? Heeft het een oplossing, een perspectief te bieden? Een kleine rondgang langs links Nederland.

Van heel links heeft de PvdA zich door herhaalde regeringsdeelname en loyale oppositie  het meest gecompromitteerd aan de neo-liberale politiek van bezuinigingen op allerlei soorten van zorg. Ook nu steunt de PvdA vanuit een halfhartige oppositie de regering Rutte. En als dank krijgt ze een plaatsje ingeruimd voor een PvdA-minister voor Medische Zorg. De benadering is ‘zakelijk’, ‘deskundigen’ krijgen voorrang: “Tijdens zo’n crisis is het essentieel dat de experts de kans krijgen adequate voorstellen te doen om het virus in te dammen en te beheersen.” En om te laten zien dat de PvdA tot het uiterste wil gaan, voegt  Asscher er aan toe: “Van de nationale overheid mag verwacht worden dat er bovendien in scenario’s gedacht wordt om klaar te zijn als dat onverhoopt niet lukt.” En als de partij van de verheerlijking en de vereeuwiging van de loonarbeid, herinnert ze de arbeiders aan haar verklikkersfunctie “En ook als je zelf niet bang bent en gewoon naar je werk kunt, moet je toch even opletten voor een ander en moeten we omzien naar elkaar.” Ja, blijf vooral gewoon aan het werk, ook als er geen passende bescherming is. Voor Asscher is alles een kwestie van ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’, waarbij het geen kwaad kan om met vrijblijvende complimenten  te strooien: “een groot compliment (…) aan alle mensen die letterlijk dag en nacht werken om onze volksgezondheid te beschermen. Wij blijven vanuit onze rol aandringen op steun voor wie dat nodig heeft.”

Wie ‘steun’ kunnen verwachten van de PvdA, blijkt uit de zorgen die de PvdA zich maakt over ‘onze’ economie, waaruit blijkt dat ze zich geheel met het kapitalisme heeft geïdentificeerd: “Intussen wordt niet alleen de gezondheid van veel mensen bedreigd – door de gigantische impact raakt het ook onze economie. Italië staat letterlijk stil [door spontane stakingen, maar dat mag niemand in Nederland weten; FC] en overal worden reizen, conferenties en sportwedstrijden afgezegd. Dit kan zorgen voor een recessie en het kan gezonde bedrijven de kop kosten met alle gevolgen van dien: baanverlies en schade bij andere bedrijven.” De PvdA beweert dus dat een virus de recessie veroorzaakt, en niet het kapitalisme, terwijl dat in zijn hele bestaan gekenmerkt wordt door periodieke crisissen. Oorzaak en aanleiding worden hier op een vergelijkbare manier verwisseld als het geval is bij de ‘historici’ die beweren dat de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt werd door de aanslag in Sarajevo op de Oostenrijkse troonopvolger Ferdinand. De boodschap is, ‘de economie’ is in principe gezond, maar nu moet “het kabinet zo snel mogelijk scenario’s voor economische steun (…) presenteren”, zoals de PvdA ook in 2008/2008 plotseling bereid was om met miljarden de banken overeind te houden. (Citaten uit Lodewijk Asscher 11 maart 2020, Waar we nu staan. Het Coronavirus)

Jesse Klaver van GROEN LINKS zwijmelt van de mogelijkheden tot nationale eenheid onder het voorwendsel van solidariteit : “In deze crisis is de belangrijkste oproep aan ons allen die van solidariteit. Het is mooi en bewonderenswaardig dat zoveel mensen in Nederland de richtlijnen opvolgen, en bijdragen aan het bestrijden van deze crisis.”  En al snel komt tevoorschijn wie voor Groen Links solidair moet zijn met wie: “Corona heeft niet alleen een impact op de volksgezondheid. Ook de economische gevolgen zijn  enorm. Want dit betekent ook een terugval in inkomsten en in werkgelegenheid.” De schoorsteen moet blijven roken, en de werknemers in de zorg krijgen van Jesse een steuntje in de rug dat net zo vrijblijvend is als dat van Lodewijk Asscher: “Deze crisis maakt pijnlijk duidelijk op wie de samenleving draait, op welke beroepsgroepen de premier een extra beroep moet doen. Het zijn al die mensen die werken in de zorg. En leraren en leraressen. Het zijn de mensen die werken in sectoren waar jarenlang enorm op bezuinigd is, maar die er nu voor ons zijn. We moeten ervoor zorgen dat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen en hen ondersteunen waar mogelijk is. Zij verdienen alle lof en waardering voor het werk dat zij doen.” (Jesse Klaver, 13 maart 2020, Corona bestrijden we samen).

Het wordt saai, maar ook op de site van de SOCIALISTISCHE PARTIJ lezen we

“Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,’ zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink. (…) De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, (…) . We zijn blij dat het kabinet, na aandringen van onder andere de SP, eindelijk heeft besloten om scholen voorlopig de deuren te laten sluiten. (…) Wel wil de SP dat het kabinet aan de slag gaat met plannen om de economie te stimuleren. SP-Kamerlid Mahir Alkaya: ‘Tijdens de vorige crisis verdwenen 365.000 banen. Zodra er door het coronavirus banen verloren dreigen te gaan dan moet het kabinet mensen – werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers – helpen. (…) We zijn de vorige crisis nog niet vergeten.’ “ (15 maart 2020 De aanpak van het Coronavirus)

We verkeren in een situatie die we het beste kunnen omschrijven als nationale hysterie, waarin alle burgerlijke krachten, ook de linkse – die beweren dat ze arbeidersbelangen of solidariteit vertegenwoordigen – zich achter de burgerlijke staat en aan de zijde van het kapitaal scharen. Hoe staat het dan met die ‘linksen’ die zich op het marxisme blijven beroepen? De trotskisten die na de Russische revolutie van 1917 met Rode Terreur, arbeidsdwang en uitschakeling van de arbeiderscontrole hun sporen hebben verdiend in de ontwikkeling van het staatskapitalisme – totdat Stalin hun werk voltooide – zien nu mogelijkheden voor een rol van de burgerlijke staat: “Ingrijpen in crises als deze is noodzakelijk. Van een overheid mag worden verwacht dat ze de bevolking beschermt door het afkondigen van bepaalde verordeningen en het verdelen van schaarse middelen.” Ja, de maatregelen kwamen te laat, maar goed, “Toch moeten we ernstig onder ogen zien dat autoritaire maatregelen de relatie tussen burgers en de staat op de lange termijn fundamenteel kunnen veranderen. Een crisis van deze omvang is een ideale gelegenheid om nu allerlei maatregelen door te zetten die onder ‘normale’ omstandigheden niet genomen kunnen worden – zoals extreme vormen van controle, beveiliging en toezicht.”  De SAP denkt deze autoritaire maatregelen af te kunnen zwakken door “een kritische houding en massale initiatieven ‘van onderop’ om nieuwe vormen van solidariteit, verzet en democratische controle mogelijk te maken.”  Daarvoor is een heel pakket aan overgangseisen opgesteld, waarin de linkse ‘identiteitspolitiek’ van de SAP een grote rol speelt (SAP – GRENZELOOS, 22 maart 2020, Links en de coronacrisis, Jan Willem Stutje, Paul Meschen, Willem Bos).

De SAP wordt bijgevallen door de INTERNATIONALE SOCIALISTEN “Een belangrijke reden waarom Rutte zo inadequaat reageert, is omdat staatsinterventie de enige manier is om dit virus te stoppen. Als je marktwerking introduceert, jarenlang met een kaasschaaf bezuinigt en ziekenhuizen failliet laat gaan, moet je niet gek opkijken als je bij een crisis bedden en ziekenhuispersoneel tekort komt. In plaats van te investeren in goede zorg voor iedereen, liggen ook in Nederland de protocollen klaar om ouderen en chronisch zieken bij overbelasting niet te behandelen.” (13 maart 2020, Ewout van den Berg, Corona: Rutte stelt BV Nederland boven volksgezondheid). Ware woorden, maar ook in dit geval wordt de burgerlijke staat als reddende engel tegenover de kapitalistische duivel geplaatst om te verbergen dat de staat alleen het voortbestaan van de kapitalistische klassenmaatschappij wil garanderen. Als deze staatsgelovigen hun kans krijgen, zullen ze in feite het kapitalisme in stand houden.

Het is blijkbaar niet voldoende om je alleen in woorden te beroepen op de arbeidersklasse, op solidariteit of het marxisme. Het gaat op het praktisch toepassen van de niets en niemand ontziende analyse die Marx maakte van het klassenkarakter van de kapitalistische maatschappij en zijn burgerlijke staat. Alleen op die manier kan een minderheid van bewuste arbeiders een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zelfstandige arbeidersstrijd, die als enige een einde kan maken aan deze maatschappij van uitbuiting en onderdrukking.

27-3-2020 FC

 

Links in tijden van Corona

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s