Zijn we op weg naar weer een Grote Depressie … of iets anders

covid-depression

Ik heb de volgende redenering gelezen die zegt dat de CoViD-19-noodtoestand niet zal leiden tot een ineenstorting van de kapitalistische accumulatie: “Nee, we gaan niet naar de volgende Grote Depressie.” Ik ben voortdurend op zoek naar dit soort artikelen, omdat ze argumenten geven tegen mijn eigen standpunt en zo mijn eigen argumentatie uitdagen met een sceptische frisse mening.

In dit geval lijkt de schrijver, Cullen Roche, te denken dat de vraag naar de uitkomst van deze noodsituatie afhangt van “de gevolgen van een van buitenaf komende virus”-epidemie. Ik denk dat een fout zit in deze optiek, een typische fout van de meeste burgerlijke idioten, maar die al te vaak door veel communisten wordt gedeeld. Of de kapitalistische productiewijze op dit punt in elkaar stort, heeft helemaal niets te maken met de pandemie.

De pandemie gaf, zoals we vanaf het begin hebben gezegd, slechts de aanleiding voor de crisis.

Maar laten we zijn argumentatie bekijken.

Volgens zijn opvatting dat het verloop van de pandemie het verloop van de crisis zal bepalen, ziet Roche twee waarschijnlijke scenario’s voor het verloop van deze crisis: “kort en scherp” en “korter en scherper”.

Scenario nummer één, dat volgens Roche ongeveer 24 maanden zou kunnen duren, is het “kortere en scherpere” van de twee. Het gaat ervan uit dat sociale afstand werkt, dat groeps-immuniteit wordt opgebouw, dat behandelingen verbeteren, dat warm weer helpt en we het virus lang genoeg tegenhouden om een vaccin te ontwikkelen voor het volgende griepseizoen.

Scenario nummer twee, dat volgens Roche wel 36 maanden kan duren, is de “korte en scherpe” versie van de crisis. Dit scenario gaat ervan uit dat het virus muteert, blijft hangen in de zomer en de bevolking decimeert net als de Spaanse griep in 1918.

Terwijl scenario nummer twee misschien wel drie jaar duurt, zou de zogenaamde economie in geen van beide gevallen evenveel tijd nodig hebben om te herstellen van de gevolgen van de pandemie als na de financiële crisis van 2008-2009. Naar de mening van Roche is het onmogelijk dat we te maken krijgen met een eindeloos wachten op een heropleving zoals de maatschappij beleefde gedurende de Grote Depressie.

Dat is waarschijnlijk geweldig nieuws voor speculanten als Roche, want in werkelijkheid was er geen daadwerkelijk herstel van de Grote Depressie. In plaats daarvan hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten domweg de meeste van hun concurrenten op de wereldmarkt vernietigd ten koste van zo’n 80 miljoen doden. De laatste imperialistische macht die nog overeind stond, de Verenigde Staten, heeft de buit gepakt die alle anderen lieten liggen omdat ze door de oorlog waren verwoest.

Drie redenen waarom Roche denkt dat er geen herhaling van de Grote Depressie komt …

In ieder geval, zo zegt Roche, zullen de VS niet nog eens zoiets als de Grote Depressie beleven, en hij geeft daarvoor drie indrukwekkende redenen:

Ten eerste stelt Roche dat de zogenaamde economie meer gediversifieerd is dan in 1929. De Grote Depressie was een crisis van overproductie. De grote afhankelijkheid van de werkgelegenheid van industrie en de landbouw betekende toen dat de overproductie in die twee sectoren onmiddellijk resulteerde in massale werkloosheid die zich wijd en zijd over de zogenaamde economie verspreidde.

Roche heeft een punt: Om een goed voorbeeld te geven: terwijl de werkloosheid in de VS gemiddeld 24,9 procent bedroeg, was die in Michigan 34 procent. Dat kwam omdat Detroit tot 1929 de vierde stad van het land was met een bevolking van 1,6 miljoen mensen, waarvan 160.000 in de auto-industrie. In 1931 crashte de autoverkoop, meer dan 200.000 mensen waren werkloos, banken waren failliet en Detroit werd door de Amerikaanse Census uitgeroepen tot de zwaarst getroffen stad van 19 steden.

De afhankelijkheid van de autoproductie maakte Detroit een van de snelst groeiende steden in de Verenigde Staten – en een van de zwaarst getroffenen door de depressie. Roche’s argument is dat we vandaag de dag over het algemeen minder afhankelijk zijn van een enkele industrie dan in 1929. Dit vertaalt zich in een meer veerkrachtige economie die neerwaartse druk en schokken zoals de CoViD-19 pandemie kan weerstaan in een mate die wellicht niet mogelijk was geweest tijdens de Grote Depressie.

Ten tweede stelt Roche dat de dollar niet langer gebonden is aan een warengeld – oké, om eerlijk te zijn zegt Roche dit niet precies, maar dit is wat hij bedoelt als hij zegt:

“In 1929 reageerde de regering in alle opzichten fout. Zij verkrapte het monetaire beleid, beperkte de handel, bezuinigde op de overheidsuitgaven. Dat verergerde alle problemen die tot de depressie leidden.”

Roche heeft weer een goed punt, ook al formuleert hij het slecht: Toen de economische krimp van de Grote Depressie in 1929 de zogenaamde economie raakte, vond er een echte industriële teruggang plaats die werd gevolgd door een monetaire teruggang. De reden voor de inkrimping van de geldhoeveelheid was eenvoudig: Toen de economische recessie in 1929 begon, vonden er minder goederentransacties plaats op de markt. Er was minder geld in omloop nodig om deze transacties te vergemakkelijken. Dit is wat Roche ten onrechte “verkrappend monetair beleid” noemt. Om een stabiele koppeling tussen goud en de dollar op 20,67 dollar aan een troy ounce goud te behouden, werd het Amerikaanse ministerie van Financiën gedwongen om de hoeveelheid dollars in omloop te verminderen.

Het is ook waar dat de handel na 1929 werd beperkt. De Grote Depressie was een economische krimp. De binnenlandse en internationale handel krimpt altijd tijdens een economische recessie. En met de afnemende economische activiteit was het geen verrassing dat ook de belastinginkomsten van de overheid daalden. Tijdens de Grote Depressie deden de regeringen wat ze altijd deden toen de belastinginkomsten daalden, namelijk hun begrotingen in evenwicht brengen om tekorten te voorkomen.

Ten derde stelt Roche dat wat de zogenaamde economie nu doormaakt helemaal geen economische crisis is, maar een plotselinge stopzetting van de economische activiteit als gevolg van een natuurramp:

“De meeste recessies ontstaan door een fundamenteel probleem in de economie. Dit is geen fundamenteel probleem met huisvesting of handel of iets dergelijks. Dit is een recessie die meer lijkt op thuisblijven van het werk uit angst om ziek te worden…”

Roche slaat weer raak: Denk aan wat er gebeurt tijdens een sneeuwstorm of een orkaan. De economische activiteit komt voor een tijdje tot stilstand. Een sneeuwstorm kan een gebied een paar weken stilleggen. Maar als we ons eenmaal een weg onder de sneeuw hebben gegraven, gaat het economische leven weer op de oude voet verder. (Hopelijk, als de weersvoorspelling de komende weken niet nog een paar meter sneeuw voorspelt).

De CoViD-19 pandemie is een natuurramp, maar zonder alle gebruikelijke schade aan de fysieke infrastructuur die er meestal mee gepaard gaat. Het fysieke kapitaal is nog steeds aanwezig, geen enkele infrastructuur heeft schade geleden. In tegenstelling tot veel economische crises lijkt het financiële systeem aan de oppervlakte gezond, terwijl de overheid nog steeds toegang heeft tot een aantal conventionele en onconventionele beleidsinstrumenten om de zogenaamde economie te stimuleren.

Natuurrampen veroorzaken geen depressies, ook al kunnen ze de economische activiteit voor een tijdje drukken.

Om het argument van Roche samen te vatten: iets zoals de Grote Depressie zal waarschijnlijk niet voortkomen uit de COVID-19 pandemie omdat natuurrampen nooit een depressie hebben veroorzaakt, de overheidsbeleidsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat er een depressie ontstaat en de economie vandaag de dag voldoende gediversifieerd is om de schok van een plotselinge stop gedwongen door de verspreiding van het virus te weerstaan.

Roche geeft een interessante argumentatie, maar ik denk nog steeds dat hij het mis heeft. Om te zien waarom, laten we beginnen met het één voor één bespreken van zijn argumenten.

Waarom gediversifieerde economieën net zo kwetsbaar zijn voor depressies

Zoals veel mensen die kijken naar de oorzaak van extreme gebeurtenissen zoals depressies, richt Roche zich op de concrete vormen van economische activiteit die nu en tijdens de Grote Depressie heersen. Wat hij en bijna alle economen echter missen, is dat deze vormen oppervlakkig zijn en geen echte invloed hebben op de feitelijke werking van de productiewijze zelf.

Kapitaal is de productie van meerwaarde, productie voor winst. Het is het kopen en verkopen van arbeidskracht om winst te maken. Wat een kapitaal bezighoudt bij de aankoop van arbeidskracht is niet welke bijzondere waar deze gaat produceren – een mud graan, een auto of een Netflix-film – maar of ze die waar, ongeacht wat het is, met winst kunnen produceren. Als ze denken dat ze deze winstgevend kunnen produceren, zullen ze dat doen; zo niet, dan zullen ze dat niet doen.

Om u een duidelijk voorbeeld te geven, Roche is een speculant, hoewel hij waarschijnlijk de voorkeur geeft aan de term “investeerder”. Vandaag de dag kan hij zijn kapitaal in Amazon investeren. Morgen kan hij het verplaatsen naar Tesla. De dag erna kan hij verwachten dat aandelen Disney stijgende zijn. Volgende week kan hij al zijn huidige posities verlaten en Apple kopen. Roche verhuist zijn kapitaal op deze manier zonder ooit zichzelf te beschouwen als een online retailer, een automaker, een mediamagnaat of een hightechgoeroe. Waar zijn kapitaal ook wordt geïnvesteerd, hij blijft een pragmatische kapitalist die op elk moment het hoogste rendement voor zijn kapitaal nastreeft.

Als kapitalist wordt Roche nooit verliefd op zijn investeringen en identificeert hij zich er nooit mee.

In principe is dit hoe alle kapitalen functioneren. Toch is tijdens de Grote Depressie een zeer groot aantal kapitalen plotseling gestopt met functioneren omdat ze niet meer rendabel konden opereren. Diversificatie heeft niets met dit probleem te maken, want we gaan ervan uit dat het kapitaal min of meer zal migreren naar die delen van de zogenaamde economie waar de kans op winst het grootst is. Het probleem voor het kapitaal is dat er tijdens een depressie geen plaats is om naartoe te migreren, aangezien elke sector van de economie met verlies werkt.

Een depressie wordt veroorzaakt door overproductie, maar vooral overproductie van kapitaal in al zijn vormen – geldkapitaal, industrieel kapitaal, etc. – niet alleen te veel auto’s, te veel maïs of andere grondstoffen. Het probleem is dat er te veel kapitaal is in elke vorm, overal in de economie, om zichzelf als kapitaal uit te breiden, niet een gebrek aan plaatsen waar het kapitaal kan worden geïnvesteerd. En dit zal gelden vanaf het begin van een depressie, hoe gediversifieerd een economie ook is.

De Grote Depressie werd niet veroorzaakt door een bankencrisis, of een slecht monetair beleid

Roche is een van die arme verbijsterde dwazen die zijn hele leven al is geïndoctrineerd met het monetaristische dogma dat de Grote Depressie in eerste instantie slechts een gewone recessie was. De recessie veranderde in een depressie omdat de aanvankelijke neergang werd verergerd door een bankencrisis en een slecht monetair beleid van de overheid. In feite verergerden noch een bankpaniek, noch een slecht monetair beleid de Grote Depressie; zoals ik hierboven heb aangetoond waren zowel deze paniek als de monetaire verstrakking gevolgen van de Grote Depressie.

De verkrapping van de geldhoeveelheid werd gedreven door de normale vereisten van de functie van geld in een systeem van warenproductie en -ruil. Roche wil dat we de acties van het Amerikaanse ministerie van Financiën in de jaren dertig interpreteren volgens een norm die pas na de jaren dertig van de vorige eeuw bestond, toen het keynesiaanse anticyclische beleid in de Verenigde Staten over het algemeen werd overgenomen. Wat Roche niet erkent, is dat het keynesiaanse anticyclische beleid juist werd aangenomen omdat de conventionele aanpak van depressies die tot 1929 werd gevolgd (met inbegrip van de praktijk om een stabiele koppeling van de door de staat uitgegeven valuta aan het geld te handhaven), de versnelde economische krimp niet heeft voorkomen.

Maar ondanks mijn bezwaren tegen Roche’s warrige geschiedenis van de Grote Depressie, wil ik zeker niet de indruk wekken dat het keynesiaanse anticyclische beleid niet zou hebben gewerkt. Integendeel: de Grote Depressie liet zien dat de conventionele aanpak van de depressie tot dan toe achterhaald was. Toen de economische krimp in 1929 begon, moest de arbeidersklasse of de bourgeoisie de productie overnemen – er was geen ander alternatief.

De productie met winstoogmerk kon niet worden voortgezet op basis van de ruilwaarde. Het geld zelf (en daarmee bedoel ik natuurlijk goud of ander warengeld) moest worden afgeschaft, omdat het een materiële belemmering was geworden voor de maatschappelijke productie. De waarheid van deze stelling is te vinden in het argument van de burgerlijke economen zelf. In elke industriële economie van die periode eindigde de inkrimping pas nadat de nationale munt van het goud was afgesneden. Tot op de dag van vandaag geeft geen enkel land een munt uit die gekoppeld is aan een warengeld.

Maar nu de bourgeoisie heeft erkend dat er in de jaren dertig van de vorige eeuw een rol was weggelegd voor staatsinterventie zoals Keynes die voor voorschreef, blijft de vraag of een dergelijke interventie ook nu nog mogelijk is. Roche lijkt dat te denken, maar ik heb mijn grote twijfels.

Laat me er twee noemen:

Ten eerste, toen de inkrimping begon in 1929, werd de geldvoorraad wel krapper, net zoals Roche beweert. Een van de gevolgen van de krappe geldhoeveelheid was dat de rentevoeten door het dak gingen. Een deel van het Keynes-voorschrift was het verlagen van de rente door het beschikbaar stellen van goedkoop krediet. Vandaag de dag wordt de staat geconfronteerd met een ander probleem. In veel gevallen hebben de rentetarieven de nul ondergrens bereikt en zelfs doorbroken. Het is helemaal niet duidelijk of het monetair beleid onder deze omstandigheden wel effectief is.

Ten tweede, toen de inkrimping in 1929 begon, werd een enorme massa kapitaal onbenut gelaten. Tegelijkertijd ging de werkloosheid door het dak. Een deel van het voorschrift van Keynes was dat de staat het onbenutte kapitaal moest lenen en die miljoenen werklozen aan het werk moest zetten. Sinds rond 1982, blijft de staat elk jaar enorme tekorten aanhouden, alleen maar om de steeds groter wordende massa’s overtollige arbeiders bij te houden. En sinds circa 2001, en ondanks de stijgende tekorten, is de overheid niet in staat geweest om de gestage groei van de overtollige bevolking van werknemers, die zelfs voor de noodtoestand permanent buiten de productieve werkgelegenheid is gehouden, in te dammen. Nu heeft deze noodsituatie in een paar weken tijd tien miljoen extra werknemers toegevoegd aan die rij van werklozen.

Wanneer het monetair en fiscaal anticyclisch beleid al voor de pandemie tekenen van afnemende effectiviteit vertoonde, welke reden hebben we om aan te nemen dat het nu zal voorkomen dat het kapitalisme afglijdt naar een nieuwe Grote Depressie?

Natuurrampen veroorzaken geen depressies, maar…

Een probleem met het argument van Roche dat natuurrampen geen Grote Depressie veroorzaken, is dat de samenleving nog nooit een natuurramp als deze heeft meegemaakt.

Roche analyseert het probleem op dezelfde manier als hij een lokale gebeurtenis zoals een sneeuwstorm, aardbeving, orkaan of een andere ernstige natuurlijke gebeurtenis zou kunnen analyseren. De CoViD-19 pandemie leidde echter tot de stopzetting van de kapitalistische accumulatie in de hele wereld; het was geen gelokaliseerde gebeurtenis. En ze stopte niet alleen het accumulatieproces voor een weekend of een week, maar nu twee maanden lang.

We hebben geen manier om de impact van een wereldwijde plotselinge stop van de kapitalistische accumulatie in een model op te nemen, omdat een wereldwijde plotselinge stop van de kapitalistische accumulatie nooit heeft plaatsgevonden in de hele geschiedenis van de productiewijze. Het dichtst bij zo’n uitzonderlijke gebeurtenis komen we bij een wereldoorlog. En een wereldoorlog is echt het tegenovergestelde van een wereldwijde plotselinge stop, in die zin dat het geheel van de productiekrachten overuren maakt om de massale legers in het veld te ondersteunen.

Als een wereldoorlog (afgezien van de menselijke tol) een onberekenbaar grote verspilling van menselijke arbeid en kapitaal is, dan is een plotselinge stop zoals we die net hebben meegemaakt (afgezien van het menselijk voordeel) een massale bezuiniging op menselijke arbeid en kapitaal. En het effect is in tegenstelling tot een sneeuwstorm, orkaan of aardbevingen in die zin dat “we” (een weliswaar dubbelzinnige term hier) enige speelruimte hebben (binnen bepaalde vaste grenzen) in welke activiteit “we” kiezen om door te gaan en welke activiteit we kiezen om te stoppen voor de duur ervan.

In die periode zijn de productiekrachten op zeer onvoorspelbare wijze verder getransformeerd. Als we ervoor kiezen om niet naar Florida te gaan voor een vakantie, of te winkelen in winkelcentra of te eten in restaurants, heeft dit enorme implicaties voor de manier waarop het kapitaal wordt ingezet binnen de productiewijze. Hele sectoren en supersectoren in de economie van de Verenigde Staten verdwijnen plotseling – echte winkels, restaurants, recreatie en horeca, vliegreizen, hotels, autoverhuur, privé-onderwijs.

Andere sectoren opereren op totaal verschillende grondslagen – de detailhandel en het recreatie zijn grotendeels online gegaan, het bedrijfsleven werkt op afstand, de landbouw is verwoest door het verlies van het lucratieve afzet aan restaurants. Veel kernindustrieën, zoals de vlees- en verwerkende industrie zullen uiteindelijk gedwongen worden om de menselijke arbeid volledig te elimineren om zich te ontdoen van de CoViD-19 kwetsbaarheden.

En de bovenstaande veranderingen komen bovenop de veranderingen die al werden doorgevoerd om de productiewijze in het komende decennium te verbeteren en die ongetwijfeld zullen worden versneld door de economische gevolgen van de pandemie, zoals zelfsturende voertuigen, volledig geautomatiseerde productie, zelflerende machines en blockchain technologie.

Weinig kapitalen die uit de stillegging tevoorschijn komen hebben een idee hoe hun nieuwe landschap er op dit moment uit zal zien.

Tot slot wordt de enige sector van de zogenaamde economie die sinds de Grote Depressie nooit meer ter discussie is gesteld, de staat, nu geconfronteerd met ernstige en onmiddellijke budgettaire beperkingen op het nationale en op lokale niveau. De staat kan het zich niet veroorloven om twee of drie jaar te wachten op een economisch herstel, terwijl alles erop wijst dat het reële BBP door deze gebeurtenis dit kwartaal met maar liefst 50 procent is gedaald in een paar weken tijd.

De bezuinigingen op de begrotingen op nationaal en lokaal niveau zullen de ineenstorting van de economie versnellen, net als tijdens de Grote Depressie.

Alle depressies worden veroorzaakt door een overaccumulatie van kapitaal

Dat brengt ons terug bij de reden waarom deze pandemie een herhaling van de Grote Depressie op een nog onheilspellender en verwoestender schaal kan hebben uitgelokt.

Zoals ik hierboven heb betoogd, werd de Grote Depressie niet veroorzaakt door een van de oorzaken die Roche hierboven heeft aangehaald. Zij werd niet veroorzaakt door een gebrek aan diversificatie van de economische activiteit, hoewel de zogenaamde economie minder gediversifieerd was dan nu het geval is. Zij werd niet veroorzaakt door een bankpaniek, hoewel de banken met duizenden tegelijk failliet zijn gegaan. En ze werd niet veroorzaakt door een natuurramp, hoewel we beelden hebben van de dustbowl die de landbouw van de Amerikaanse en Canadese prairies in de jaren dertig van de vorige eeuw zwaar heeft geschaad.

De Grote Depressie was, net als alle andere depressies die eraan voorafgingen, een crisis van overaccumulatie – of overproductie – van kapitaal. En dit is van cruciaal belang voor ons begrip, want voordat deze pandemie ontstond, was de wereldmarkt al gevangen in dit soort crisis van overaccumulatie van kapitaal. De spanningen tussen de landen over de markten waren al aan het toenemen. In veel landen was er sprake van stagnatie en trage groei.

In zekere zin is de crisis van overaccumulatie van kapitaal, die de Grote Depressie heeft veroorzaakt, nooit verdwenen. In plaats daarvan werd de crisis even opgelucht door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de verwoestingen die daarop volgden. Vervolgens werd de crisis verzwakt door tientallen jaren van valse welvaart, veroorzaakt door het keynesiaanse stimulerende economische beleid. Dit beleid heeft in de loop der tijd geleid tot een onvermijdelijke daling van de rentetarieven in de richting van de gevreesde nul ondergrens en verder in veel delen van de wereldmarkt, terwijl de overheidsschuld in veel landen door de uitgaven voor tekorten tot meer dan honderd procent van het BBP is gestegen.

Een regelrechte terugkeer naar de donkere dagen van de Grote Depressie met zijn 25 procent werkloosheid en een landschap dat bezaaid is met stilstaande fabrieken is voor het grootste deel vermeden, maar dat ging ten koste van de massale uitgaven voor tekorten en geldontwaarding. In plaats van de massa van het onbenutte kapitaal en het overschot aan werknemers in de jaren dertig van de vorige eeuw, hebben we een gezwollen staatsmachine geërfd die nu veertig procent of meer van het BBP absorbeert om de mensen aan het werk te houden.

Tot de pandemie een groot deel van de zogenaamde economie plotsklaps verdampte – echte winkels, restaurants, vrije tijd en horeca, vliegreizen, hotels, autoverhuur, privéonderwijs. En toen deze sectoren verdwenen, volgde de markt voor een even groot deel van wat overbleef – winkelcentra, kantoorruimte, landbouwproducten, congresruimte en nog veel meer. Veel landen merkten dat hun exportmarkten instortten. De boeren bleven achter met onverkocht vee. Hele economieën werden op hun kop gezet omdat ze geen afzetmarkt meer vonden voor hun olie.

In tegenstelling tot de jaren dertig van de vorige eeuw is veel van dit alles zo snel gebeurd dat we ons nog niet eens realiseren dat het is gebeurd – het is nog niet begonnen door te dringen naar de oppervlakte van ons bewustzijn. Dat gaat veranderen. Binnenkort zullen ook de regeringen gedwongen worden hun begrotingen in evenwicht te brengen om rekening te houden met deze nieuwe realiteit. En als dat proces eenmaal begint, zullen de gevolgen van wat er is gebeurd, beginnen door de ruis heen te dringen.

Nee, we gaan niet naar de volgende Grote Depressie, maar naar het communisme…

Jehu, 31 mei 2020.

BronAre we headed to another Great Depression … or something else, in The real movement.

Commentaar van Arbeiderstemmen

Op het artikel van Jehu volgen in het Amerikaanse origineel enkele commentaren die aanhaken bij de slotzin en bij opvatting van de overgang van kapitalisme naar communisme, die ons voorkomt als utopistisch. Alles wordt verwacht van de technologische ontwikkeling van de productiekrachten. Men gaat er aan voorbij dat de menselijke productiekrachten – de arbeiders – deze revolutie zullen voltrekken. En dat daarna, in een periode van overgang, ze zich zelf bevrijden van alles wat hen nog aankleeft van de voorgaande uitbuiting en onderdrukking. Zie voor meer over dit onderwerp:

Basisteksten marxisme – radencommunisme voor individuele zelfstudie, voor studie- en discussiegroepen, met name:

 

Zijn we op weg naar weer een Grote Depressie … of iets anders

2 gedachtes over “Zijn we op weg naar weer een Grote Depressie … of iets anders

  1. I think you fail to appreciate the fact, at some point, capitalism will simply not be viable – and neither will anything else except communism. So, however ill-prepared we may be, we will have arrived. (This may involve who knows what number of people depending on how violent the transition is.)

    Like

  2. Jehu antwoordde op het commentaar van Arbeidersstemmen:
    “Nederlandse kameraden moeten niet aarzelen om in de bres te springen en de revolutie uit te voeren. Deze noodsituatie heeft de productiewijze in chaos gedompeld. Verzamel je stoottroepen en ga er mee aan de slag.”
    (vertaald uit het Engels)

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s