Het internationalisme zal het racisme verslaan! De havenarbeidersstaking van 10 juni *)

timthumb

Hoewel de houding van de staat en het optreden van de politie tegen arbeiders van kleur, met name zwarte arbeiders, in de loop van de Amerikaanse geschiedenis niet is veranderd, is ook de omgekeerde beweging van de arbeiders tegen het racisme van de staat niet veranderd. Niets is een beter voorbeeld van deze acties tegen racisme dan die van de International Longshoremen and Warehouse Union (ILWU) van Noord-Amerika. Meer dan een eeuw lang heeft de ILWU haar klassenmacht in de havens langs de westkust van de Verenigde Staten gebruikt om het racisme tegen te gaan en zwarte arbeiders over de hele wereld te steunen: van de staking na de schietpartij van Martin Luther King Jr. en het apartheidsregime van Zuid-Afrika, tot het oprichten van coöperatieve woonhuizen en het geven van training en onderwijs heeft de vakbond de macht laten zien die werkende mensen als internationale klasse hebben.

In hun eisen voor rassengelijkheid en in hun verzet tegen werkgevers door de jaren heen heeft de ILWU ook laten zien dat de arbeidersklasse een internationaal karakter heeft. Door samen te strijden tegen deze onderdrukking worden de banden van de arbeidersklasse tussen de landen en over de raciale lijnen heen versterkt. Zelfs binnen hun eigen organisatie heeft de ILWU de alomtegenwoordige racistische gevoelens die in de kapitalistische maatschappij worden aangewakkerd, kunnen bestrijden. Het economische systeem, en de politieke staat die de economische overheersing van de heersende klasse in stand houdt, heeft baat bij het lukraak vermoorden van arbeiders van kleur. De arbeiders zelf hebben een enorme rol te spelen in de protesten tegen deze alomtegenwoordige sociale verhoudingen. De maatschappij is afhankelijk van de stroom van grondstoffen, zowel op de markt als over de hele wereld, om winstgevend te blijven; en het is deze winstgevendheid die boven alles staat en waaraan kapitalisten en hun instellingen gehoorzamen. De goederenstroom is de plek waar de arbeidersklasse haar acties kan laten opvallen! Dit feit heeft de ILWU de mogelijkheid gegeven om haar leden te verdedigen door middel van een staking.

Het antiracisme, met name datgene wat is gegroeid en de aanleiding is geweest voor een golf van protesten en rellen in de Verenigde Staten, kan alleen maar functioneel en krachtig zijn om het racisme op de knieën te krijgen door de internationale eenheid van de arbeidersklasse. Racisme is historisch verrijkt en bestendigd ten gunste van de heersende klasse en de kapitalistische instellingen. Door deze verdeling onder de arbeidersklasse internationaal toe te staan, met name tussen blanke en zwarte arbeiders, kan de kapitalistische samenleving voorkomen dat de klasse zich onder een gemeenschappelijke vlag verenigt om haar eisen bekend te maken en te verwezenlijken. Van de voortzetting van discriminerende moorden op zwarte mensen door de politie over de hele wereld tot de stilzwijgende, maar steeds duidelijker wordende profilering van gemeenschappen door middel van repressie, komt het historische racistische beleid van de verschillende kapitalistische staten onder haar sympathieke masker van democratische vertegenwoordiging vandaan.

En zo is het ook zo dat de ILWU op 19 juni actie heeft ondernomen om te protesteren tegen het racisme dat tegen zoveel zwarte mensen wordt uitgeoefend, in het bijzonder tegen de moord op George Floyd. De vakbond heeft de havens, 29 aan de westkust, verlaten om zijn eisen te stellen, net als bij de stakingen tegen de apartheid in 1973. De gevolgen voor de zeehavens zullen een winstderving zijn voor kapitalistische instellingen over de hele wereld, omdat dit ellendige economische systeem gebrek heeft aan zijn eigen levensbloed, de eigenlijke producten die het functioneren ervan mogelijk maken.

Behalve dat de vakbond weinig macht zal hebben om de gevraagde veranderingen in de staat door te voeren die door velen in het hele land zijn gevraagd. Wat de acties van de ILWU laten zien aan de arbeidersklasse is dat haar macht ligt op de werkplek en in het feit dat zij de stroom van goederen kan stoppen; het is niet alleen de klasse die ze produceert, het is de klasse die ze ook distribueert! Zonder de gecoördineerde inspanning van de arbeidersklasse over de hele wereld, verenigd als de arbeidersklasse van de hele maatschappij, zullen deze eisen naar de achtergrond verdwijnen, terwijl de kapitalistische instellingen hun machteloze parlementaire spelletjes spelen in de hoop dat ze hun halfslachtige wetgevende pogingen kunnen verbergen om hun voorkeur voor het kapitaal met mensenlevens in balans te brengen. Ze geven alleen maar toe aan de eisen van de arbeidersklasse om een opstand op de schaal van een sociale revolutie te sussen! Maar de arbeidersklasse kan alleen de verandering zien die zij van de staat eist door deze revolutie, een gecoördineerde inspanning van de verenigde internationale klasse, die de politieke macht in eigen handen gebruikt en de vernietiging van de bestaande staat die het kapitalisme in stand wil houden! Deze inspanning kan en moet worden gerealiseerd, alleen door hand in hand te lopen met de klassepartij, de internationale communistische partij, die de klasse door het moeras van het kapitalistische democratisme en de rassenscheidingen die de maatschappij al eeuwenlang teisteren, weet te loodsen. Het is niet één enkele arbeidersbeweging op één bepaalde plaats of in één bepaalde bedrijfstak die een einde zal maken aan het racisme, maar het is de internationale arbeidersklasse die deze mogelijkheid tot werkelijkheid zal maken.

Vertaling van Internationalism Will Defeat Racism!
The Juneteenth Port Workers’ Strike
, Internationale Communistische Partij (Florence)

 

*) Juneteenth – een feestdag die zijn oorsprong vindt in Texas, maar die nu landelijk wordt gevierd – wordt op 19 juni gevierd. Het viert de dag in 1865 waarop de slaven in Texas vernamen dat hun wettelijke status twee jaar eerder gunstig was veranderd door de Emancipatieproclamatie. Juni 2020 is ook de dag dat alle 29 havens die met de International Longshore and Warehouse Union (ILWU) werken, van 9 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s middags worden gesloten. Geïnitieerd door Bay Area Locals 10 en 34, en goedgekeurd door ILWU nationaal op 8 juni.

 

Het internationalisme zal het racisme verslaan! De havenarbeidersstaking van 10 juni *)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s