Is plunderen anti-kapitalistisch?

Barcelona, 1 november 2020, rellen tegen Covid-maatregelen

In radicale anarchistische, anarcho-communistische, communisatie en soortgelijke uitingen in de media is vaak te lezen over “plundering als onteigening van de waarde” en dergelijke. Daarbij wordt plundering geassocieerd met “radicale tendensen van de klassenstrijd van het proletariaat”, met “verzet tegen de kapitalistische orde”, met “vernietiging van de waar”, enz. [waar en waarde in Marxistische zin]

Soms wordt geplunderd in het proces van de strijd en in de context van protesten, zoals onlangs in Nigeria, terwijl er honger  heerst en er ernstige tekorten zijn. Wat wordt geplunderd is over het algemeen nodig voor de consumptie. 

Daarom kijkt het communisme niet de andere kant op, en evenmin veroordeelt het plunderen [in het algemeen], maar plaatst het in zijn context. Het communisme roept ook niet op op tot desinteresse, maar tot het beter en breder organiseren van de protesten en de strijd. Dat betekent ook dat men om zich heen kijkt naar de criminele bendes van lompenproleten die misbruik maken van de bewegingen en de protesten om te plunderen en te roven met het duidelijke doel om het geplunderde te verkopen en te verhandelen. 

In het geval dat we verderop bespreken, is een Decathlon-filiaal geplunderd, maar er komen ook plunderingen en diverse overvallen voor waarin de slachtoffers behoren tot de arbeidersklasse of wonen in verarmde buurten… De kleinburgerlijke commerciële handel die door elementen van het lompenproletariaat wordt gevoerd, is daar ook aanwezig en vormt een nieuwe klap voor het proletariaat. Dat is dus niet iets om zich op te beroepen of te prijzen. Degenen die plundering en misdaad in de burgerlijke maatschappij mythologiseren en er naar willekeur vooringenomen mee omgaan, zwijgen hierover.

In Barcelona is onlangs een groep jonge lompenproleten een sportwinkel van de Decahtlon groep binnengedrongen om te plunderen [Voor een video van de plundering, zie Saqueos  en  Barcelona] … en toen verscheen er een geplunderde fiets op het Wallapop verkoopportaal… waardoor de politie de overvaller kon opsporen en arresteren…

Anarcho-communistisch media publiceerden dezelfde video die via netwerken circuleert. Daar is het volgende te lezen over deze plundering:

Difusión Comunista Anárquica. 31 oktober 2020.
[BARCELONA] Terugvordering van de productie en vernietiging van de marktwaarde tijdens de demonstratie tegen de door de staat opgelegde isolatiemaatregelen met het excuus om de doorgifte van Covid-19 in te dammen.

Anibal, 3-11-2020

Bron: La mitificación de los saqueos y algunas realidades ignoradas voluntariamente por quienes mitifican.

Vertaling: F.C.

Is plunderen anti-kapitalistisch?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s