Peru: Er dwaalt een waanvoorstelling onder ons

Pamflet, Lima, ondertekend door 3 groepen, 14-11-2020 (verspreid op Facebook door Ediciones Rojoscuro Internacional).

Foto: CNN?, 14-11-2020

Een lange “sociale vrede” op dit stukje vercommercialiseerde aarde dat Peru heet, werd in korte tijd ontmaskerd. De DEMOCRATIE, het stokpaardje van de bourgeoisie, blies de “sociale vrede” op. De interne strijd tussen beide fracties van de bourgeoisie, vertegenwoordigd door enerzijds het parlement, dat zijn eigen betrokkenheid schaamteloos verborg door zich te hullen in het kleedje van een morele strijd “tegen de corruptie”, en anderzijds de regering, vertegenwoordigd door Vizcarra [Wikipedia: Martín Vizcarra]. Van beide vertegenwoordigt elke fractie haar eigen belangen en politieke agenda voor de controle over de structuren van de staat. Het enige resultaat hiervan is de verdeling van de macht over het beheer van het kapitaal.

De geleidelijke verscherping van deze politieke geschillen gaat gepaard met een internationale economische crisis waarin het kapitalisme ons zijn pestilente lijk laat zien en dat, als een mechanisch beest van uitbuiting, zijn aanval uitvoert van ellende, vervreemding en verscherpte precarisering [baanonzekerheid].

De processen van rebellie en strijd die op dit moment plaatsvinden en waarvan we getuige zijn, ontwikkelen zich over het algemeen zwak. Ze zijn gemotiveerd door een reeds stervende linkse politieke fractie van het kapitaal die, “beter economisch beheer” eist, om “de corrupten te vervolgen”, en voor een gelijkere “verdeling van de rijkdom”, om dan uiteindelijk uit te komen op “een nieuwe grondwet”. Op deze manier stelt ‘links’ zijn vertrouwen in het vervangen van de bestuurders van de Staat en dat deze vervolgens voor een oplossing zullen zorgen, wat een illusie is. Want, zonder de kapitalistische maatschappelijke productieverhoudingen en de opeenstapeling van geproletariseerde mensen ter discussie te stellen die deze productieverhoudingen nodig hebben om te blijven bestaan, moedigen ze de hervorming van de bestaande toestand aan door het vervangen van de ene soort uitbuiters door de andere, door middel van de instelling die alle uitbuiting beschermt: de Staat, de bakermat van de reproductie van de maatschappelijke uitbuiting.

De uitgebuite klasse hoeft niet te kiezen voor onze volgende beulen, maar moet de middelen en structuren bestrijden die hen voortbrengen! We moeten de strijd in eigen hand nemen!

In dit scenario zijn er geleidelijk andere eisen in de strijd opgekomen, die de interne strijd van de bourgeoisie te buiten gaan, en waarbij de bestaansonzekerheid, de lijdensweg op het werk, de woede om te leven in een wereld die ons niet toebehoort, de vernedering door de politici, aan de kaak worden gesteld. Dit jaar van de kapitalistische gezondheidscrisis bracht al zijn tegenstrijdigheden aan het licht, en de noodzaak om zelf organisch op te trekken in een strijd die als doel heeft de praktijk van onze zelfemancipatie als een geproletariseerde klasse.

Laten we inzetten op de opbouw van het project van negatie dat deze onmenselijke wereld overwint. Onze kameraden uit andere tijdperken hebben laten zien wat er op zijn minst gedaan moet worden om te winnen. Laten we spuwen op die heilige hoer van de onaantastbare economie omdat we weten dat het kapitalisme ons niets anders biedt dan de meest wrede en gewelddadige slavernij. In zijn historische ineenstorting zullen wij de eerste slachtoffers zijn. Alleen in de strijd herkennen we welke klasse onze vriend en welke onze vijand is. Alleen door de strijd kunnen we een sociale breuk bereiken die veel sneller zal groeien dan onze hongerlonen en die tot een nieuwe maatschappij zal leiden.

  • VOOR DE AUTONOMIE EN VERALGEMENING VAN DE MIDDELEN VOOR DE STRIJD!
  • TEGEN HET KAPITAAL, DE STAAT EN DE DEMOCRATIE!
  • ER WORDT NIET OM GESMEEKT OM TE LEVEN, MAAR HET LEVEN WORDT OPGEPAKT!
  • OMNIA SUNT COMMUNIA!
  • MARX-BAKOENIN ANTI-FORMELE KRING
  • JONGE PROLETARIËRS ZONDER VAKBOND


Bron: Una farsa deambula entre nosotros. New from internationalist sites, Peru, updated: 18-11-2020. Vrij vertaald met behulp van Deepl.com.

Meer: 10 stellingen over de komende revolutie.

Peru: Er dwaalt een waanvoorstelling onder ons

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s