Nieuwe groep: Kon-flikt (Bulgarije)

Wie we zijn

Wat te doen?

Wie we zijn

Wij zijn een groep arbeiders die geloven dat de kracht voor de emancipatie van allen in de arbeidersklasse ligt. Individueel hebben we een breed scala aan politieke ervaringen in verschillende linkse en arbeidersorganisaties in Europa, het Midden-Oosten en Amerika, maar de oorspronkelijke leden van de groep kwamen samen in de Confederatie van Autonome Arbeiders (ARK) in Bulgarije. Nadat we ARK hadden verlaten, besloten we een nieuwe groep op te richten om een actieve rol te spelen in de klassenstrijd, en om zowel hier in Bulgarije als internationaal een discussie op gang te brengen over hoe arbeiders vandaag de dag kunnen strijden en winnen. Wij geloven dat de primaire focus van de klassenstrijd de werkplek is. Wij geloven echter niet dat de klassieke vakbonden een positieve rol spelen in deze strijd. In plaats van die vakbonden pleiten wij voor de controle van arbeiders over hun eigen strijd, onafhankelijk van vakbonden en politieke partijen.

Wij steunen de oprichting van autonome groepen op de werkplek om de strijd te organiseren. Wij staan voor de eenheid van de klasse en zijn tegen alle maatregelen die de bazen gebruiken om de arbeidersklasse te verdelen. Wij zijn absoluut tegen alle methoden die gebruikt worden om de arbeidersklasse te verdelen, zoals seksisme, racisme, homofobie en nationalisme, zowel op de werkvloer als in de maatschappij als geheel.

Deze site is bedoeld als een instrument om een discussie op gang te brengen tussen strijdbare arbeiders in Bulgarije, in de hele regio, en elders in de wereld. Het probeert onze ervaringen in de strijd op de werkvloer uit te leggen, en de lessen die we daaruit hebben getrokken, maar belangrijker nog is om een discussie op gang te brengen over hoe we verder moeten, en om als katalysator voor actie te fungeren.

Wat we willen doen is begrijpen hoe arbeid en de arbeidersklasse er vandaag de dag uitzien, en wat dat betekent als we de methoden om de werkplek te organiseren heroverwegen. We willen de zwakke punten van de klassenstrijd begrijpen, maar ook de sterke punten, en hoe die sterke punten kunnen worden gebruikt om de zwakke punten te overwinnen.

Dit is geen taak die een kleine politieke groep mensen in zijn eentje kan uitvoeren. Het is belangrijk voor ons dat mensen meer doen dan alleen lezen. Wij willen een bredere discussie op gang brengen. We willen dat mensen ons vertellen over hun eigen ervaringen in de strijd op de werkvloer, dat ze ons vertellen waar we gelijk hebben, maar ook waar we het mis hebben, en wat we helemaal hebben verzuimd te vermelden.

Wij verwelkomen eigen bijdragen van lezers en willen horen wat u vindt van wat wij te zeggen hebben over de strijd die wij bespreken.

We willen ook de eigen ervaringen van lezers horen, waar ze denken dat het goed ging en waar het fout ging, zodat we samen kunnen leren. Daarom vragen wij u dringend om uw ervaringen op de werkplek met ons te bespreken.

In een maatschappij waarin iedereen ons voortdurend probeert wijs te maken dat we er allemaal samen voor staan, en dat iedereen moet samenwerken voor het algemeen belang – wijzen wij dit af. De belangen van arbeiders en bazen zijn niet hetzelfde. Ze zijn absoluut tegengesteld.

De bedoeling van deze website is de belangen van de arbeidersklasse naar voren te brengen. In plaats van onze mond te houden en te doen wat de bazen zeggen, pleiten wij voor klassenstrijd. Het is dit conflict dat ons in staat stelt om onze belangen als werkende mensen voorop te stellen. Het is dit conflict dat arbeiders de mogelijkheid biedt hun eigen leven in handen te nemen, en een visie uit te dragen van een wereld waarin niet geld maar mensen tellen.

Wat wij willen is niet hetzelfde als wat onze werkgevers en bazen willen. We willen niet leven en werken alleen om meer geld te verdienen. We offeren onze gezondheid niet op om de ziekenhuiseigenaren rijker te maken.

  • Konflikt is wat er gebeurt als arbeiders ‘nee’ zeggen tegen hoe de wereld in elkaar zit, als ze gaan staken en demonstreren, maar ook als ze op het werk samenkomen en tegen de baas ‘nee’ zeggen tegen extra uren na het werk om ‘mee te helpen’ zonder daarvoor betaald te worden.
  • Konflikt is wat er gebeurt als mensen proberen de controle over hun eigen leven terug te nemen.
  • Konflikt is een radicale visie die ieder van ons terugzet als echte actoren in ons eigen leven, en niet als passieve toeschouwers.
  • Konflikt biedt niet alleen kleine veranderingen in het leven van vandaag, maar uiteindelijk een wereld om te winnen.
  • Laten we het conflict omarmen.

Bron: Who we are. Vertaald mit http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Wat te doen?

Als groep hebben we lang gediscussieerd over het artikel over de geschiedenis van ARK, en onze betrokkenheid daarbij. Het is een belangrijk artikel [zie Base syndicalism at the back of beyond] voor ons omdat het uitlegt waar we vandaan komen, en de basis van onze perspectieven. Er was enige bezorgdheid dat, terwijl het een gedetailleerde geschiedenis gaf van wat we hadden gedaan, het erg weinig zei over de toekomst, en waar we eigenlijk naar toe gingen. Je kunt echter niet alles in één artikel proppen, en dit artikel had al bijna de lengte van een korte roman.

Misschien is het toch nodig om te proberen enkele van onze gedachten over hoe we verder moeten gaan te verduidelijken. De duidelijkste dingen zijn onze gedachten over wat we niet moeten doen. Daar zijn duidelijke redenen voor. De fouten die we hebben gemaakt zijn ons heel duidelijk. Aanwijzen waar we fout zijn gegaan is gemakkelijker dan een nieuwe koers uitzetten.

Hier is niets vreemds aan. Ideeën die de maatschappij veranderen, komen niet uit de gedachten van slimme mannen, maar uit de praktijk van de arbeidersklasse. Dat de arbeidersklasse zwak en gedesoriënteerd is op dit moment is heel duidelijk. Het is ook heel duidelijk dat er reële veranderingen hebben plaatsgevonden in de structuur van het kapitalisme wereldwijd. In de afgelopen halve eeuw zijn we van een situatie waarin de meeste mensen met hun handen werkten naar de situatie van vandaag gegaan waarin veel mensen thuis achter hun computer zitten en thuiskantoor doen. Hoewel de “massa-arbeider” van vroeger niet dood is, zijn er veel nieuwe vormen van werk, en we moeten dit erkennen en er omheen werken.

Als we naar de geschiedenis van de arbeidersbeweging kijken, zien we dat links in de tijd van Marx niet echt begreep hoe arbeiders hun macht konden uitoefenen en uiteindelijk de maatschappij konden controleren. Het waren niet de ideeën van een paar ‘grote denkers’ die de weg vooruit wezen, maar de zelfwerkzaamheid van de arbeidersklasse zelf. De massale stakingen en arbeidersraden die in 1904 [spoorwegstaking 1903] in Nederland en in 1905 in Rusland voor het eerst werden gehouden, toonden de nieuwe methoden van arbeidersstrijd, en uiteindelijk hoe arbeiders de maatschappij konden organiseren. Het waren de linkse theoretici die moesten rennen om in te halen wat de arbeiders aan het doen waren.

We zullen dan ook beginnen met wat we weten niet te doen. Een van de belangrijkste dingen die de ervaring met ARK ons leert is dat je geen revolutionaire massa-organisaties van arbeiders kunt opbouwen in tijden dat het niveau van de klassenstrijd laag is. Als de meerderheid van de arbeiders niet revolutionair is, dan kan een massale organisatie van arbeiders niet revolutionair zijn. Zij zal in plaats daarvan weerspiegelen wat haar leden denken. Als arbeiders passief zijn, verandert dat niet door ze in een organisatie op te nemen. Een van de fouten van de ARK was dat ze dacht dat ze een organisatie van strijdbare arbeiders kon opbouwen terwijl arbeiders niet strijdbaar waren. Het idee was om arbeiders naar de organisatie te lokken en te hopen dat ze pas tot klassenpolitiek zouden overgaan als ze lid waren geworden. Om deze fout nog groter te maken, bagatelliseerden veel mensen in ARK de klassepolitiek om meer mensen naar de organisatie te lokken. De resultaten waren voorspelbaar en worden goed beschreven in het volgende artikel.

Wat voor soort organisatie bepleiten we nu, en proberen we nu te ontwikkelen? Misschien is het belangrijkste punt om duidelijk te maken dat het om een politieke organisatie gaat, en niet om een economische. Lid worden van de organisatie is gebaseerd op een inzet voor politieke ideeën, niet alleen maar op het arbeider zijn. Het is een organisatie gebaseerd op de ideeën van klassepolitiek. Zij probeert niet zoveel mogelijk mensen te rekruteren, maar eerder te werken met mensen die het met ons eens zijn over deze politiek. Het doel is niet om een massale organisatie van arbeiders op te bouwen, maar eerder een politieke minderheid binnen de arbeidersklasse.

In plaats van formele structuren op te zetten om arbeiders te vertegenwoordigen, wil zij aktief zijn in de strijd van arbeiders op het moment dat deze plaatsvindt. Door dit te doen zal zij haar politieke standpunten naar voren brengen, die gebaseerd zijn op zelforganisatie, klassenmacht en arbeidersautonomie.

Als arbeiders zelf nieuwe methoden van strijden ontwikkelen, willen we er zijn om daaraan deel te nemen, om onze perspectieven toe te voegen, maar ook om te leren van wat arbeiders zelf doen. Een van de functies van deze groep is om te proberen lessen te trekken uit deze strijd en een discussie hierover op gang te brengen met andere arbeiders die betrokken zijn bij hun eigen strijd. Daarom publiceren we stukken over discussies die we hebben gevoerd tussen enkele SBMS-leden en militante Tsjechische verpleegsters, en zullen we binnenkort een interview publiceren met verpleegsters in Bulgarije die staakten en wonnen [Zie Workplace organisation or ‘spectacular actions’: Nurses struggles in Eastern Europe].

De taak die voor ons ligt is moeilijk. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden. De klassestrijd, hoe zwak die op dit moment ook is, zal echter niet verdwijnen, en wanneer arbeiders aan het strijden zijn zullen wij er zijn om solidariteit te tonen, om te proberen onze perspectieven toe te voegen en om te leren van de arbeiders die bij deze strijd betrokken zijn. We willen een discussie op gang brengen tussen strijdbare arbeiders over hoe te strijden en hoe te winnen, en deze lessen te trekken en toe te passen in verdere strijd.

Waarom zou je niet met ons deelnemen aan het gesprek?

Bron: What is to be done? 15-11-2021. Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Nieuwe groep: Kon-flikt (Bulgarije)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s