De arbeiders hebben geen vaderland: internationalistische solidariteit met arbeidsmigranten

Pamflet verspreid door het No War But the Class War Turkije comité

Migranten die worden gedwongen te migreren vanwege oorlog, worden gebruikt als goedkope arbeidskrachten en blootgesteld aan racistische aanvallen.

Enerzijds worden migranten uitgebuit door te werken tegen lage lonen en in onveilige omstandigheden, anderzijds worden zij het slachtoffer van misbruik van hun kwetsbare positie. Op deze manier probeert de kapitalistische klasse ons, de arbeidersklasse, te verdelen en ons af te leiden van onze werkelijke strijd. Immigranten zijn niet onze vijand, ze zijn een belangrijk deel van de arbeidersklasse. Onze echte vijand is het kapitalisme, dat bloedbaden aanricht, mensen op de vlucht jaagt en onschuldige mensen uitbuit voor de winst.

Het kapitalisme vindt geen oplossing voor zijn crisis en de kosten van de crisis worden gedragen door de arbeidersklasse in de vorm van inflatie, lage lonen en werkloosheid. In deze gevaarlijke fase van het kapitalisme, die is begonnen met de Oekraïense crisis, kunnen zelfs de eerste levensbehoeften niet worden gegarandeerd. Door de oorlog tussen twee van ’s werelds grootste graanproducenten, zo waarschuwde de G7, dreigt een voedselcrisis. India, waartoe Turkije (dat voor energie en voedsel afhankelijk is van Rusland) en vele andere landen zich hebben gewend, heeft in de nasleep van de Oekraïense crisis eveneens de uitvoer van tarwe verboden.

Een van de zondebokken die het kapitalisme de schuld geeft van dit alles en van het uitblijven van adequate oplossingen zijn migranten. Het kapitalisme, dat zijn toevlucht neemt tot oorlogen als oplossing voor de dalende winsten – die het gevolg zijn van de toename van de organische samenstelling van het kapitaal – richt een bloedbad aan onder onschuldige mensen en stelt degenen die gedwongen worden te migreren bloot aan risicovolle omstandigheden en lage lonen, alsmede aan racistische aanvallen. Het kapitalisme probeert verdeeldheid te zaaien onder de arbeidersklasse en te voorkomen dat wij de werkelijke oorzaken en oplossingen van de crisis inzien, door ons op te zetten tegen mensen die nog meer door de crisis worden getroffen dan wij. Terwijl het ons onderbuikgevoelens tegen immigranten als oplossing aanreikt, blijft het oorlogen voeren. Naarmate oorlogen zich veralgemenen en de klimaatcrisis zich verdiept, zal het aantal migrerende arbeiders blijven toenemen. Wij moeten ons organiseren en solidair zijn met arbeidsmigranten tegen racisme en het kapitalisme dat het aanwakkert. We mogen ons niet laten meeslepen in deze oorlogszuchtige propaganda, we moeten de klassenstrijd tegen de oorlog voortzetten. De arbeidersklasse heeft geen vaderland!

De invasie van Oekraïne heeft de grootste vluchtelingencrisis in Europa veroorzaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. De migratiechaos heeft geleid tot problemen zoals mensenhandel, racisme tegen niet-Europese migranten en het feit dat transvrouwen het land niet kunnen verlaten. Evenzo zijn Syriërs en Afghanen die de door kapitalisten geïnspireerde oorlog ontvluchten, in de mensenhandel verwikkeld geraakt. Momenteel worden Syrische en Afghaanse vrouwen in Turkije vaak voor geld verkocht. Anderzijds gaan de meeste migrantenkinderen niet naar school, maar werken ze als goedkope arbeidskrachten in onzekere en gevaarlijke omstandigheden die hun gezondheid bedreigen. Voor de overgrote meerderheid van de migranten bestaat het leven slechts uit overleven, zoals dat voor de hele arbeidersklasse het geval is. Te midden van deze realiteit wakkeren de belangrijkste oppositiepartijen [in Turkije] het racisme aan, terwijl zogenaamd “links” probeert ons de kant van de imperialisten te doen kiezen! Het enige wat zowel de rechter- als de linkervleugel van het kapitaal van ons, de arbeidersklasse, verwachten, is dat wij ons doodwerken en meerwaarde produceren voor de winst van de kapitalisten.

Door de kaart van het nationalisme uit te spelen probeert het kapitaal te voorkomen dat de arbeidersklasse collectief reageert. Door het racisme aan te wakkeren, bereidt het de komende oorlog voor. Maar voor de arbeidersklasse betekent oorlog ofwel de dood ofwel grotere uitbuiting. Al deze oorlogen zijn oorlogen tegen de arbeidersklasse. Migranten aanvallen als antwoord op al deze oorlogen betekent de belangen van de kapitalisten verdedigen. Wil de arbeidersklasse een einde maken aan de vernietiging die het kapitalisme teweegbrengt, dan moet zij zich internationaal organiseren. Bij de keuze tussen de klasseoptie en de nationale optie in de meest beangstigende fase van het kapitalisme, moet aan de arbeidersklasse de eerste van de twee, worden voorgehouden. Alleen de georganiseerde strijd van de arbeidersklasse kan een einde maken aan al deze oorlogen en de daardoor veroorzaakte verwoestingen, en een maatschappij zonder klassen en zonder privé-eigendom tot stand brengen. We hebben een wereld te redden, voor het te laat is.

Als u het eens bent met het bovenstaande, neem dan contact op met de NWBCW Turkije en sluit u aan bij de internationalistische strijd tegen de oorlog.

NWBCW Turkije, zondag 12 juni 2022

Vertaald uit het Italiaans met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De arbeiders hebben geen vaderland: internationalistische solidariteit met arbeidsmigranten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s