Brazilië: 100 dagen regering van Lula in dienst van het kapitalisme

Luiz Inácio Lula da Silva, beter bekend als Lula, heeft zojuist zijn eerste honderd dagen als president van Brazilië gevierd met een reis naar China in gezelschap van een honderdtal kapitalisten: door zijn banden met dat land te vernieuwen heeft hij vooral de belangen van het Braziliaanse kapitalisme verdedigd, aangezien China na de Verenigde Staten de belangrijkste economische partner van Brazilië is.

De verkiezing van Lula voor een derde termijn als president had uiteraard het enthousiasme van zijn aanhangers van de PT (Arbeiderspartij) losgemaakt; ze werd ook door linkse en extreem-linkse krachten in Latijns-Amerika en de rest van de wereld toegejuicht als een grote overwinning voor de Braziliaanse arbeiders en links wereldwijd en zelfs als een aanmoediging voor de arbeiders in andere landen.

Er was echter niet veel inzicht nodig om te zien dat deze “historische overwinning” van de “democratie” op de “fascistische” Bolsonaro, de zittende president, relatief was: Lula won met een kleine marge (50,9% van de stemmen tegen 49,1%), terwijl bij de parlementsverkiezingen die tegelijkertijd plaatsvonden, het de “Bolsonaristen” waren die met 16,5% van de stemmen (99 afgevaardigden) wonnen, terwijl de kiescoalitie rond de PT net geen 14% (80 afgevaardigden) won. Hetzelfde gold voor de senaats- en gouverneursverkiezingen.

Maar het stond vooral vast dat de komst van Lula aan de macht de proletariërs niet veel zou opleveren; hij had als vice-president Alckmin gekozen, een politieke figuur uit de hogere middenklasse, een reactionaire katholiek, verbonden met de financiële wereld.

Deze keuze was niet toevallig; Lula is er alleen in geslaagd te winnen omdat hij de invloedrijkste kapitalistische kringen, die teleurgesteld waren over de ambtstermijn van Bolsonaro, ervan wist te overtuigen dat hij de beste persoon was om hun belangen en die van het Braziliaanse kapitalisme in het algemeen te verdedigen, zowel in eigen land als daarbuiten. Hij heeft meer gebaren gemaakt naar de agro-industriële sector (verzet tegen landbezettingen door landloze boeren, enz.) (1), een van de sterkste aanhangers van Bolsonaro, naar religieuze kringen (door zich met name tegen abortus en tegen elke wijziging van de wet die dit verbiedt te verzetten), en naar het leger.

De rellen van 8 januari, toen bendes aanhangers van de voormalige extreem-rechtse president verschillende officiële gebouwen in de hoofdstad Brasilia aanvielen met de medeplichtigheid van sommige politiediensten, toonden aan, voor zover nodig, dat de bourgeoisie als geheel en de staatsinstellingen geen bedreiging zagen in de toetreding van Lula tot het presidentschap; ook de Bolsonaristische volksvertegenwoordigers veroordeelden meestal deze onsamenhangende rellen à la Trump.

Lula genoot een grote populariteit onder de arbeidersklasse dankzij de sociale maatregelen die hij tijdens zijn vorige mandaten had genomen en die Bolsonaro had geschrapt of verminderd wegens hun kosten voor de overheidsfinanciën. Deze maatregelen voor de arme massa’s waren in feite slechts kruimels van de toenmalige economische boom; de economische situatie van Brazilië is vandaag heel anders in een situatie van internationale crisis en Lula heeft zich tegenover de financiële wereld ertoe verbonden zo weinig mogelijk uit te geven aan sociale zaken; zijn regering heeft weliswaar de “bolsa familia” (kinderbijslag, met name voor kinderen onder de 6 jaar) voor bijna 22 miljoen gezinnen in ere hersteld en het minimumloon verhoogd. Maar deze maatregelen zijn weinig meer dan window-dressing: het minimumloon is met 1,3% verhoogd terwijl de inflatie officieel 6% bedraagt en de gezinsuitkeringen van ongeveer honderd dollar zullen geen antwoord kunnen bieden op de armoede die tijdens de covid-19-epidemie explosief is toegenomen (50 miljoen mensen leven van minder dan 2 dollar per dag), waardoor het spookbeeld van de hongersnood weer opdoemt: meer dan 33 miljoen mensen zouden honger lijden en 59% van de bevolking zou onvoldoende eten! De regering-Lula reageerde op deze situatie … door de CONSEA (Nationale Raad voor Voedsel- en Voedingssoevereiniteit) opnieuw in te stellen, een adviesorgaan dat belast is met het toezicht op deze kwestie …

Bovendien heeft de regering geweigerd om de anti-arbeiders en anti-sociale “hervormingen” van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, die onder Bolsonaro zijn doorgevoerd, terug te draaien.

Noch Bolsonaro, noch Lula!

De Braziliaanse proletariërs kunnen niets verwachten van Lula en zijn regering, die in dienst staat van de kapitalisten – de twee “linkse” ministers van de Communistische Partij (PC do B) en de PSOL (Socialisme en Vrijheidspartij, waar verschillende trotskistische stromingen te vinden zijn) zijn er alleen maar om te proberen de totaal pro-kapitalistische oriëntatie te verbergen. Ook van collaborerende vakbonden zoals de aan de regering gelieerde CUT, die zojuist de wilde staking van meer dan 4000 onderhoudsmedewerkers van de Petrobras-raffinaderij in Canoas heeft gesaboteerd, kunnen zij niets verwachten.

In de onvermijdelijke strijd die hen te wachten staat, zullen zij ook alle valse vrienden moeten trotseren die hen opriepen om Lula te steunen, in naam van de strijd tegen Bolsonaro, en die morgen nog zullen proberen hen op een dwaalspoor te brengen.

Steunend op hun tradities van strijd zullen zij de weg moeten vinden van een onafhankelijke klassenstrijd tegen de kapitalisten en hun regeringen die, ongeacht hun politieke kleur, de burgerlijke staat ten val brengen. Dit kan niet van vandaag op morgen gebeuren, er zullen veel moeilijkheden te overwinnen zijn op deze weg, maar er is geen alternatief.

20 april 2023, Internationale Communistische Partij (Il comunista – le prolétaire – el proletario – proletariër – programme communiste – el programa comunista – Communist Program. http://www.pcint.org)

Noot


(1) Op 30 maart veroordeelde zijn minister van Landbouw, Carlos Favaro (een man uit de agribusiness), de recente landbezettingen door de MST (“Landless Workers Movement”, gelieerd aan de PT) door te verklaren dat de bezetting van land een “afschuwelijke” daad was.

Brazilië: 100 dagen regering van Lula in dienst van het kapitalisme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s