Strijd tegen de oorlog: Wilde staking in een Russische wapenfabriek en de eerste massale gewapende desertie in de Donbass-regio

Zeer interessante incidenten vinden plaats in Rusland tegen het einde van de lente. Laten we hopen dat dit nog maar het begin is!

Auteur: assembly.org.ua. Ingezonden door Thunderbird op 29 mei 2023.

Op 17 mei verschenen berichten in de media over een staking en protesten van enkele tientallen arbeiders van de Ulyanovsk Automobielfabriek (UAZ). De werknemers van de fabriek verzamelden zich voor een bijeenkomst in de werkplaats en klaagden over de lage lonen, aldus het Telegramkanaal Baza, dat een video van binnenuit publiceerde. In de afgelopen maand ontvingen de medewerkers elk gemiddeld 20 duizend roebel, aldus het bericht. Volgens het bericht eisten de werknemers een loonsverhoging, maar gingen ze tegen de avond van dezelfde dag uit elkaar.

Dat gebeurde een uur voor het einde van de dienst. De arbeiders van de nieuwe transportband, ongeveer 50 man in overalls, stopten rond 16.00 uur het werk van de hele lijn voor de productie van “Patriots”. Lawaai alom. Sommige mannen klommen op de wagens.

  • De fabriek is in staking! Geen salaris! – zegt een van de arbeiders.

Om de mensen gerust te stellen kwam de nieuwe algemeen directeur van UAZ, Alexei Spirin, naar buiten. Volgens hem zal de betaling vanaf juli met 12% stijgen, er komt nog een indexeringsgolf.

Lees verder “Strijd tegen de oorlog: Wilde staking in een Russische wapenfabriek en de eerste massale gewapende desertie in de Donbass-regio”
Strijd tegen de oorlog: Wilde staking in een Russische wapenfabriek en de eerste massale gewapende desertie in de Donbass-regio

Strijd tegen de oorlog: de April-mei staking van 1943

Dit jaar brengen een driedelige tv-documentaire en een boek1 de April-mei staking van 1943 onder de aandacht. De tv-persoonlijkheid en historicus Erik Dijkstra, nauw betrokken bij beide publicaties, vraagt zich af waarom deze staking nauwelijks bekend en herdacht is. Dit in contrast met de Februaristaking van 1941. Terwijl beide stakingen zich verzetten zich tegen maatregelen van de Duitse bezetter, omvatte de April-mei staking tussen de 300.000 en 500.000 stakers, de grootste staking ooit in Nederland en de grootse in Europa tijdens de Duitse bezetting. Daarentegen telde de Februaristaking enkele 10.000-den stakers. De April-mei staking van 1943 begon bij de machinefabriek Stork in Twente naar aanleiding van het bericht dat de Duitse bezetter alle voormalige Nederlandse militaire opnieuw in krijgsgevangenschap zouden nemen. De staking breidde zich snel uit over geheel Twente en de rest van Nederland, behalve Amsterdam en Rotterdam. Toen de spoorwegen niet in staking gingen en door het uiterst harde ingrijpen van de Duitse bezettingsmacht (175 doden, 400 zwaargewonden), gingen de stakers weer aan het werk.

Lees verder “Strijd tegen de oorlog: de April-mei staking van 1943”
Strijd tegen de oorlog: de April-mei staking van 1943

Recente arbeidersstrijd in België en Nederland

(Beeld van busstaking 2018)

Het volgende artikel verscheen voor het eerst in het Frans in het IKS-blad Internationalisme. We hebben enkele kritische opmerkingen toegevoegd over het zogenaamde verval van het kapitalisme en de daaruit afgeleide verkeerde opvattingen van onmogelijkheid van hervormingen, van het anti-proletarische karakter van alle ‘vakbonden’ en over de ‘openbare diensten’.

Arbeidersstemmen, 15-5-2023

Lees verder “Recente arbeidersstrijd in België en Nederland”
Recente arbeidersstrijd in België en Nederland

Strijd tegen de oorlog: het kruitvat Soedan staat op uitbarsten

Stelling 6 van Oorlog, uitbuiting, en kapitalistische overheersing: Hoe en waarom ze te bestrijden? gaf een opsomming van de vele gebieden van de wereld waar enorme massa’s van de burgerbevolking, samen met veel verarmde boeren worden geteisterd door imperialistische oorlogen voor kapitalistische belangen: “Jemen, Noord-Syrië, delen van Irak, Myanmar, Tigray-Ethiopië, Somalië, Congo, Mozambique, enz. Veel proletariërs worden in deze gebieden bedreigd en gedood door de strijdende militaire apparaten”. Inmiddels kunnen we Soedan toevoegen aan deze lange lijst. De vele spanningen tussen plaatselijke stammen, tussen regionale imperialistische machten en de directe of indirecte invloeden van de Verenigde Staten, Rusland en China, maken dat de strijd tussen het Soedanese regeringsleger van generaal Abdel Fattah al-Burhan en de RSF-militie van generaal ‘Hemedti’ Mohamed Hamdan Dagalo kan uitgroeien tot een oorlog waarin meerdere staten in de regio van noord-westelijk Afrika, de Rode Zee en de Perzische Golf zijn betrokken. 

Lees verder “Strijd tegen de oorlog: het kruitvat Soedan staat op uitbarsten”
Strijd tegen de oorlog: het kruitvat Soedan staat op uitbarsten

Strijd tegen de oorlog: hoe de oorlog in Oekraïne WO3 voorbereidt.

Het voortduren van de oorlog in Oekraïne doet de ongerustheid toenemen dat Nederland betrokken zal worden in dit conflict. De waarheid is dat Nederland al betrokken is via wapenleveranties, militaire trainingen en financiële steun. Weinigen begrijpen dat dit ten koste gaat van de arbeidsomstandigheden, lonen en uitkeringen, van allerlei vormen van zorg en onderwijs, enz. De dienstplicht is nooit afgeschaft (en zelfs uitgebreid tot vrouwen) en kan dus worden geactiveerd voor inzet aan het front. Waarschijnlijk niet in de Oekraïne, maar zeker in de Derde Wereldoorlog tussen de VS en China-Rusland die nu wordt voorbereid op de slagvelden en in de steden van Oekraïne en in de alledaagse druk van het kapitaal op de arbeidersklasse wereldwijd.

Het volgende artikel over de groeiende samenwerking tussen China en Rusland geeft een uitgebreide en actuele analyse van wat we in stelling 3 van Oorlog, uitbuiting, en kapitalistische overheersing: Hoe en waarom ze te bestrijden? naar voren brachten.

We zijn het zeker niet in alles eens met het artikel, b.v. met “de huidige historische fase van extreme aftakeling van het kapitalisme” (vervaltheorie). De volgende analyse kan echter uitgangspunt zijn voor een discussie over wat te doen tegen de oorlog.

Arbeidersstemmen

China en Rusland verenigd tegen de VS, niet uit liefde maar met geweld

Het “vreedzame” Chinese multilateralisme van vandaag bereidt de oorlog van morgen voor

Een kenmerk van oorlogen, zelfs van regionale aard, in de huidige historische fase van extreme aftakeling van het kapitalisme is dat zij gevolgen hebben voor de hiërarchie tussen de grootmachten, waarvan de politieke en economische profilering nu de hele planeet als theater heeft. Een aantal oorlogen na de ineenstorting van de regimes van het valse communisme in Oost-Europa, zoals die in de Golf, het voormalige Joegoslavië en Afghanistan (ondanks de gedeeltelijke mislukking, in dit geval de terugkeer van de Taliban aan de macht) hadden de duidelijke mondiale suprematie van de Verenigde Staten opnieuw bevestigd. Met de oorlog in Oekraïne daarentegen lijkt een fase te zijn aangebroken waarin het machtsevenwicht tussen de imperialisten opnieuw onder spanning komt te staan en de mogelijkheid bestaat dat de uitkomst van het conflict een zekere inkrimping van het Amerikaanse primaat mogelijk maakt.

Lees verder “Strijd tegen de oorlog: hoe de oorlog in Oekraïne WO3 voorbereidt.”
Strijd tegen de oorlog: hoe de oorlog in Oekraïne WO3 voorbereidt.