Iran: golf van protesten en stakingen bereikt de olie-industrie

Een nieuwe golf van stakingen en arbeidersprotesten en de behoefte aan solidariteit van de arbeiders Het perifere kapitalisme – in crisis – met zijn lelijke gezicht, heeft een ellendige situatie gecreëerd voor de loonslaven en de onderste lagen van de maatschappij. De corona pandemie, de escalatie van de sancties en de wereldwijde crisis van het […]

Iran: golf van protesten en stakingen bereikt de olie-industrie

Rivaliteit VS en Iran: wat ‘niet oorlog maar klassestrijd’ echt betekent

Sinds de Eerste Wereldoorlog is het Midden-Oosten het toneel van imperialistische rivaliteit vanwege de olie. Wereldwijd wordt de dominantie van de VS uitgedaagd, niet alleen door Rusland, maar ook door China. Zij willen de macht van de VS ondermijnen door de rol van de dollar in zowel de oliehandel als de internationale handel in het […]

Rivaliteit VS en Iran: wat ‘niet oorlog maar klassestrijd’ echt betekent

Dreigende oorlog Iran-VS, op naar een Derde Wereldoorlog?

English version De Amerikaanse moordaanslag op Soleimani, de topgeneraal van de gevreesde Iraanse Revolutionaire Garde, heeft de wereld dichterbij grote oorlogen gebracht. Dit werpt volgende vragen op: Welke zijn de oorzaken van deze zoveelste escalatie van imperialistische spanningen in het Midden-Oosten? Welke gevolgen tekenen zich af? Wat kan de internationale arbeidersklasse stellen tegenover de rampzalige […]

Dreigende oorlog Iran-VS, op naar een Derde Wereldoorlog?

Iran: van rellen naar proletarische revolutie?

In Iran is een belangrijke strijd begonnen, schijnbaar vergelijkbaar met de protesten in andere landen. Van Zuid-Amerika tot het Midden-Oosten zien we woedende massa’s de straat op gaan tegen verhoging van de prijzen van eerste levensbehoeften. In Libanon overwonnen gezamenlijke demonstraties van een groot deel van de bevolking de religieuze verdeeldheid waarop de superrijke bovenlaag […]

Iran: van rellen naar proletarische revolutie?

Iran: schijnproces tegen woordvoerder van de Arbeidersraad bij Haft Tapeh

Uit een burgerlijke bron die engelstalig nieuws en commentaren over Iran brengt, vertalen we volgend bericht, gevolgd door enkele opmerkingen van Arbeidersstemmen. Advocaten eisen een open proces voor twee Iraanse activisten die sinds januari in de gevangenis zitten 01 augustus 2019, Radio Farda De advocaten die de gevangengenomen arbeidsactivisten, mevrouw Sepideh Qolyan en Esmaeil Bakhshi, […]

Iran: schijnproces tegen woordvoerder van de Arbeidersraad bij Haft Tapeh

Iran: op naar een nieuwe golf van arbeidersstrijd?

Arbeidersstemmen blijft de ontwikkeling van de arbeidersstrijd in Iran volgen. Deze strijd is niet een reeks toevallige gebeurtenissen aan ‘de rand van het kapitalisme’, slechts van belang voor Iraanse revolutionairen in ballingschap.  Deze strijd is deel van een beweging in het Midden-Oosten die een einde kan maken aan de al tientallen jaren voortdurende imperialistische oorlogen […]

Iran: op naar een nieuwe golf van arbeidersstrijd?

Meer over de Arbeidersraad bij Haft Tappeh, Iran

De volgende fragmenten uit “Lessen uit stakingen, arbeidsstrijd en internationalistische taken”1 geven interessante informatie over de achtergronden van de Shora die bestond tijdens de strijd van de arbeiders bij Haft Tapeh in Iran 2018. Deze brochure gaat zelf dieper in op een aantal gevallen van proletarische strijd in dat jaar en sluit telkens af met […]

Meer over de Arbeidersraad bij Haft Tappeh, Iran

Wat arbeiders in gele hesjes kunnen leren uit Iran

English version Wat nou? Waren het arbeiders die in gele hesjes blokkades opwierpen bij wegen en energiecentrales? Nee, zeker niet alle gele hesjes waren arbeiders. De beweging van de gele hesjes in Frankrijk is begonnen als een van het ‘volk’, waarin arbeiders op een hoop werden gegooid met leden van de middenlagen, kleine ondernemers en […]

Wat arbeiders in gele hesjes kunnen leren uit Iran

Iran: Wat na de repressie tegen de arbeiders van Haft Tapeh en de staalarbeiders in Ahvaz?

English version In een tweet van 18 december 2018 meldde Robert J. Palladino, Deputy Spokesman for the Bureaus of Public Affairs: ”Gisteren arresteerde het Iraanse regime staalarbeiders die gewoon vroegen om betaald te worden voor hun werk. Helaas is dit de manier waarop het regime het Iraanse volk altijd heeft mishandeld. De VS steunen hun […]

Iran: Wat na de repressie tegen de arbeiders van Haft Tapeh en de staalarbeiders in Ahvaz?

Iran: De stakingen en protesten van arbeiders gaan door

English original. Elf dagen geleden publiceerden we een eerste artikel [1] over de stakingen en arbeidersprotesten in Iran waarin het idee van onafhankelijke sovjets of raden (in het Farsi “shura”) voor het eerst ter sprake kwam. Sindsdien, ondanks alle wanhopige pogingen van het regime om de arbeidersbeweging aan te pakken door de hulp van de […]

Iran: De stakingen en protesten van arbeiders gaan door

Nuevo Curso: Arbeidersraden in Iran, is er een revolutie aan de gang?

Spaans origineel: Soviets en Irán: ¿Hay una revolución en marcha? 1 We volgen de opkomst van de klassenstrijd in Iran sinds december vorig jaar. [In arbeidersstemmen zijn daarvan vertaald: De arbeidersklasse ontwaakt: bewegingen in het Nabije Oosten, van Iraaks Koerdistan tot Iran en Waarom loopt de beweging in Iran af?] Aan het einde van vorig jaar […]

Nuevo Curso: Arbeidersraden in Iran, is er een revolutie aan de gang?

ICT: De crisis en de opkomst van de arbeidersstrijd in Iran

Original version: The Crisis and the Rise of Workers’ Militancy in Iran. In de afgelopen weken hebben de stakingen en demonstraties van de arbeiders in Iran zich niet alleen uitgebreid tot op grote schaal, maar hebben ze ook hun waardigheid en schitterende revolutionaire mogelijkheden aan iedereen laten zien. Dit is gebeurd ondanks de grote inspanningen […]

ICT: De crisis en de opkomst van de arbeidersstrijd in Iran

Zuid-Irak: proletarisch ellende-oproer; Iran: de strijd gaat door

Deze zomer kwam het proletariaat in het zuiden van Irak in opstand tegen zijn ellendige levensomstandigheden. Na soortgelijke gebeurtenissen eerder dit jaar in Iran en Irak, is dit de zoveelste strijd in een gebied dat al tientallen jaren verscheurd wordt door imperialistische oorlogen, economische crisis en verwoesting van het milieu. Weer staat de arbeidersklasse vooraan […]

Zuid-Irak: proletarisch ellende-oproer; Iran: de strijd gaat door

Van Gaza tot Iran tot de hele wereld… WEG MET DE UITBUITERS!

English version From Gaza to Iran to the whole world … “De geschiedenis van alle tot nu toe bestaande samenlevingen is de geschiedenis van de klassenstrijd”1. Sinds de onderdrukking en inkapseling van de laatste wereldwijde revolutionaire poging in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, is de ideologische overheersing van de bourgeoisie bijna […]

Van Gaza tot Iran tot de hele wereld… WEG MET DE UITBUITERS!

Jordanië en Iran: arbeidersstrijd tegen de gevolgen van de oorlog

Eind mei dit jaar meldden de media een golf van stakingen en protesten van arbeiders en werklozen in Jordanië tegen belastingverhogingen, prijsstijgingen en staatscorruptie. In feite begon deze beweging van laagbetaalde arbeiders tegen de prijsstijgingen van gas en elektriciteit enkele maanden eerder op het platteland en groeide ze uit tot massale protesten in de hoofdstad […]

Jordanië en Iran: arbeidersstrijd tegen de gevolgen van de oorlog

ICGL: De Amerikaanse terugtrekking uit de nucleaire deal met Iran: een stap op weg naar de algemene imperialistische oorlog

Het besluit van Trump om een ​​einde te maken aan het nucleaire verdrag met Iran is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de ‘internationale betrekkingen’, dat wil zeggen, de imperialistische rivaliteiten. De gevolgen zijn niet alleen het risico van een onmiddellijke uitbreiding van oorlogen in het Midden-Oosten, wat meteen werd bevestigd door de directe […]

ICGL: De Amerikaanse terugtrekking uit de nucleaire deal met Iran: een stap op weg naar de algemene imperialistische oorlog

Iran: de strijd tussen burgerlijke fracties is een gevaar voor de arbeidersklasse

English original Iran: the struggle between bourgeois cliques is a danger for the working class 17-1-2018 Zoals we in ons artikel ‘Demonstraties in Iran, sterke punten en grenzen van de beweging‘ laten zien, hoewel er veelbelovende tekenen zijn van veerkracht van de arbeidersklasse, is er sprake van een zeer reëel gevaar, niet alleen van bloedige […]

Iran: de strijd tussen burgerlijke fracties is een gevaar voor de arbeidersklasse

Waarom loopt de beweging in Iran af?

Actualisering door Nuevo Curso, 3 januari 2018. Sinds delen van het Internet in Iran door het regime zijn afgesloten ontvangen we slechts informatie van persbureaus. We weten niet echt wat de situatie is in Iran. Informatie van persbureaus is te wantrouwen. Bijvoorbeeld de bewering van het officiële Iraanse persbureau – overgenomen door Westerse persbureaus – […]

Waarom loopt de beweging in Iran af?

De arbeidersklasse ontwaakt: bewegingen in het Nabije Oosten, van Iraaks Koerdistan tot Iran

29-30 december 2017 / NUEVO CORSO. Actuele beelden: https://www.youtube.com/watch?v=5OFz8ikphnU&w=762&h=425 Boven: de beelden zijn van een demonstratie op 30 december in Shiraz. De demonstranten roepen “Dictatuur, je moet je schamen en oprotten, het land met rust laten en wegwezen”. Ze hebben ook “Weg met gardisten” geroepen en de foto van de hoogste militair van de gardisten (Gjadem […]

De arbeidersklasse ontwaakt: bewegingen in het Nabije Oosten, van Iraaks Koerdistan tot Iran

Tegen de pandemie van het kapitaal, sociale revolutie!

Het kapitalisme legt overal ter wereld terreur en repressie op in een operatie die zijn weerga in de geschiedenis van de mensheid niet kent. Het afsluiting van regio’s, steden en hele landen, massale opsluiting van mensen die gedwongen worden in hun eigen huis te blijven, opschorting van  de al ellendige burgerrechten, bewaking, monitoring en verwerking […]

Tegen de pandemie van het kapitaal, sociale revolutie!

ICP: Wat betekent de oorlog in Libië voor de arbeidersklasse?

De oorlog Libië wordt in de media afgeschilderd als een oorlog tegen het terrorisme, waar de grootmachten ‘vrede’ proberen te brengen. In werkelijkheid staan dezelfde grootmachten, waaronder bondgenoten van Nederland, in Libië tegenover elkaar in een strijd om olie, grondstoffen en verdeling van invloedssferen in voorbereiding op nog grotere en gevaarlijkere oorlogen. Wat kunnen de […]

ICP: Wat betekent de oorlog in Libië voor de arbeidersklasse?

Wereldwijde protesten: De meedogenloze kapitalistische crisis vraagt om de omverwerping van het systeem …

De “wreedheden” van het kapitalisme zijn niet toe te schrijven aan deze of gene regeringsvorm van de kapitalistische productieverhoudingen, maar aan deze verhoudingen zelf. De economische crisis, de daaruit voortvloeiende aanvallen op lonen en arbeidsomstandigheden, de ontmanteling van de sociale uitkeringen, de steeds groter wordende sociale kloof, de permanente oorlogen die de imperialistische mogendheden voorlopig […]

Wereldwijde protesten: De meedogenloze kapitalistische crisis vraagt om de omverwerping van het systeem …

Perzische Golf: Escalatie van de imperialistische spanningen, kapitalisme betekent oorlog

Gezamenlijke verklaring van Internationalist Voice en Communist Gulf Coast Faction (1) In de afgelopen maanden zijn we getuige geweest van de toename van de imperialistische spanningen tussen Iraanse en Amerikaanse gangsters in de Perzische Golfregio. Enerzijds hebben de VS aangekondigd dat zij duidelijke aanwijzingen hebben ontvangen dat Iran zich voorbereidt op een aanval op de […]

Perzische Golf: Escalatie van de imperialistische spanningen, kapitalisme betekent oorlog