India: als de baas de beveiliging van de machine uitzet

Onderstaande tekst is één van vele dergelijke artikelen uit een Indiase arbeiderskrant. De vorm is ontleend aan oude Indiase geschriften waarin een god en een godin (b.v. Shiva en Shakti) op poëtische wijze in een onderlinge dialoog tot verlichting komen.

Workers make auto parts on machines inside a manufacturing unit in Faridabad

Lees verder “India: als de baas de beveiliging van de machine uitzet”

India: als de baas de beveiliging van de machine uitzet

Trumpisme als historisch keerpunt – 12 stellingen

 

war-prop
Trump drukt Dollars voor oorlogen
English version.

Onderstaande stellingen werden al op 28-1-2017 geformuleerd.

Tot nu toe bevestigt de ontwikkeling van de binnen- en buitenlandse politiek van de VS de tendens naar verhevigde oorlogsvoorbereidingen.

Daarom publiceer ik nu deze stellingen als bijdrage tot de discussie onder arbeiders en binnen het proletarisch-internationalistische milieu. Lees verder “Trumpisme als historisch keerpunt – 12 stellingen”

Trumpisme als historisch keerpunt – 12 stellingen

Onze werkdag

Vertaling uit het Engels van “A ballad against work” door de Indiase groep Kamunist Kranti.  De tekst is van 1997, maar de situatie van Indiase arbeiders is er niet beter op geworden … en die van arbeiders in het ‘rijke Westen’ evenmin. Lees en huiver.

photographer-unknown-the-original-eight-hour-day-banner-1856-webAl tientallen jaren dwingen de verlaging van ons levenspeil en de lagere baanzekerheid meedogenloos zowel vrouwen als mannen om meerdere banen tegelijk te nemen.

Lees verder “Onze werkdag”

Onze werkdag

India: arbeidersstrijd en vakbondskwesties

Met de opmars van het industriële kapitalisme in India, ontwikkelen zich ook het Indiase proletariaat en de arbeidersstrijd. Daarbij stuit de beweging van de arbeiders gedeeltelijk op dezelfde problemen als elders, gedeeltelijk nemen de hindernissen bijzondere – Indiase – vormen aan. Net zoals in de jaren 1960 en 1970 in West-Europa en in de Verenigde Staten, vormt nu arbeidersstrijd de autoindustrie van India een belangrijk brandpunt in het opvlammen van een proletarische beweging. Het kapitaal in de Indiase autoindustrie verdeelt – zoals tegenwoordig overal ter wereld – de arbeiders naar het soort arbeidscontract in vaste en tijdelijke werknemers. Omdat het Indiase arbeidsrecht alleen aan arbeiders met vaste contracten het recht van organisatie toestaat, maken de ondernemingen, de vakbonden en de staat daarvan handig gebruik om de arbeiders te verdelen en de strijd te saboteren. Maar de Indiase automobielarbeiders zijn herhaaldelijk in staat geweest de verdeling naar contract binnen de bedrijven te boven te komen en een strijdende eenheid te vormen tegen het management en de vakbonden. Maar net zoals in China blijft een uitbreiding naar arbeiders in andere bedrijven uit, dat wil zeggen voorlopig. In dit artikel geven we informatie over de huidige stand van zaken om deze te vergelijken met historische en internationale ontwikkelingen.

Autoindustrie India
Arbeiders in pauze aan de poort


Lees verder “India: arbeidersstrijd en vakbondskwesties”

India: arbeidersstrijd en vakbondskwesties

Saoudi-Arabië: Indiase migranten-arbeiders demonstreren

Schandelijk maar waar, alleen de Wall Street Journal geeft duidelijk de feiten weer die onthullen waarom de Indiase regering afgelopen zondag plotseling besloot ‘haar’ arbeidsmigranten in Saudi-Arabië van de hongerdood te redden: de zaterdag tevoren waren ze in de havenstad Jeddah in duizendtallen de straat op gegaan. We plaatsen hier een kort artikel van de SPGB/WSP.

ojer_workers1
Zaterdag 30-7-2016 Jeddah: hongermars van Indiase arbeiders, zondag 31-7-2016 het Indiase Consulaat in Jeddah deelt voedsel uit, ongetwijfeld om uitbreiding van de onlusten te voorkomen

Lees verder “Saoudi-Arabië: Indiase migranten-arbeiders demonstreren”

Saoudi-Arabië: Indiase migranten-arbeiders demonstreren

India: Zelfstandige strijd van arbeiders bij Tata Motors, Sanand – Gujarat

De staking bij Tata Motors India vertoont overeenkomsten met de stakingen in China en Turkije waarover we eerder berichtten. Overal maakt de vakbeweging zich op om de strijd te beëindigen door de arbeiders te verdelen. We vertalen hier een artikel verschenen op Libcom dat we voorzien hebben van voetnoten met nadere uitleg.

TatNanoStrike

Lees verder “India: Zelfstandige strijd van arbeiders bij Tata Motors, Sanand – Gujarat”

India: Zelfstandige strijd van arbeiders bij Tata Motors, Sanand – Gujarat