Brexit: de elite, de arbeiders en het populisme

Wat betekent de Brexit voor de arbeidersklasse? Dat wil zeggen, niet alleen voor de arbeiders in Groot Brittanniē, of die in de Europese Unie, maar wereldwijd. De uitslag van het referendum is overduidelijk in strijd met de belangen van de overgrote meerderheid van het Britse kapitaal. Zien we daarom een verzwakking van het kapitaal? Is de politieke elite verslagen, die geholpen door Goldman-Sachs, smeekte om “Blijf” te stemmen, van de meerderheid van de Conservatieve partij tot Labour, en van de Anglicaanse kerk tot de BBC?

brexit arbeiders vluchtelingen
Brexit-campagne leunt op angst voor vluchtelingen

Lees verder “Brexit: de elite, de arbeiders en het populisme”

Brexit: de elite, de arbeiders en het populisme

China: De machinisten van Guiyang vechten terug

Bron: chuangcn.org[i].

Het begon allemaal met de hervorming van het werkgelegenheidssysteem van het SOE (staatsbedrijf) in de jaren 1980. Vanaf november 1986 heeft de Staatsraad vier versies uitgebracht van de “Voorlopige verordeningen betreffende het inhuren van werknemers in staatsbedrijven”. In april 1988 werd dit geformaliseerd in een wet die staatsbedrijven autonomie toestaat bij het inhuren en ontslaan van werknemers.

De machinisten van Guiyang vechten terug
’Socialistische’ gymnastiek door spoorwegpersoneel

Lees verder “China: De machinisten van Guiyang vechten terug”

China: De machinisten van Guiyang vechten terug

KLM –  Air France 1 – 0,  het personeel van beide bedrijven verliest

Afgelopen weekend kwam zowel in Frankrijk als in Nederland een petitie tegen de stakingen bij Air France in het nieuws. Tussen 10 en 13 juni hebben ruim 7000 mensen in Nederland een on-line petitie getekend waarin zij hun Franse collega’s oproepen niet te staken*). Te zien is dat de petitie is getekend vanaf zo’n 5.900 verschillende IP-adressen, dat wil zeggen dat in 1.100 gevallen eenzelfde computer is gebruikt. De meeste ondertekenaars geven plaatsen op waar veel KLM-personeel woont. On-line petities lenen zich voor allerlei soorten manipulaties met de identiteit van de ondertekenaars. In dit geval nemen we echter aan dat inderdaad KLM-personeel massaal de petitie heeft getekend, omdat deze gang van zaken overeenkomt met het beeld van een uiterst laag niveau van strijdbaarheid en klassenbewustzijn bij de meeste werknemers in Nederland. Hoe moeten we dit plaatsen ten opzichte van het beeld van enorm strijdbare en klassenbewuste arbeiders in Frankrijk dat in de media naar voren komt?

Air_France_&_KLM
Afbeelding: Wikipedia

In dit artikel zullen we zien hoe zowel de Franse als de Nederlandse vakbonden het personeel tegen elkaar hebben opgezet en hoe de directie daarvan profiteert om de arbeidsvoorwaarden van het hele personeel verder onder druk te zetten. Lees verder “KLM –  Air France 1 – 0,  het personeel van beide bedrijven verliest”

KLM –  Air France 1 – 0,  het personeel van beide bedrijven verliest

Over het scherm rolden … (juni 2016)

Op internet verschijnen meer actuele bijdragen tot de zelfstandige arbeidersstrijd dan we kunnen vertalen in het Nederlands.
In deze rubriek presenteren we de meest interessante van deze webteksten.

  1. Van Nuits Debout tot stakingen in de energie- en vervoerssector.
  2. ‘Het Wegkwijnen van de Staat’ door Paul Mattick.
  3. The Economy in the Transition  to a “Communist” Society door R.V.

versie 8-6-2016

Lees verder “Over het scherm rolden … (juni 2016)”

Over het scherm rolden … (juni 2016)

Frankrijk: stopt EK-voetbal de stakingen?

Inmiddels hebben de meeste pompstations  weer benzine en diesel. Ondanks dat in zes van de acht Franse olieraffinaderijen nog altijd wordt gestaakt. Omdat de staat haar brandstofreserves heeft opengesteld is het autoverkeer weer op gang gekomen. 

petrol

Dit nieuws is kenmerkend voor het beeld dat de media deze week naar voren willen brengen: de stakingen zijn minder effectief, de bonden zijn verdeeld in hun bereidheid tot concessies of doorstaken, terwijl de regering ook concessies doet. Van massaal uitbreiden van de stakingen is geen sprake. Lees verder “Frankrijk: stopt EK-voetbal de stakingen?”

Frankrijk: stopt EK-voetbal de stakingen?