Na G20-overleg in Shanghai, 29-2-2016 schrikkeldag – gratis werken

Schrikkeldag 29-2-1016. De beurzen reageren zenuwachtig op de ‘resultaten’ van de G20-vergadering in Shanghai in het weekend van 27 en 28 april. De Frankfurt DAX zakt 1,6 % verder naar beneden, in China dalen de aandelen 2,9 %, de Commerzbank maakt zich zorgen over de Japanse Yen. Beleggers hebben geen vertrouwen meer in de wereldeconomie.

De crisis gaat niet aan Nederland voorbij. In recente cijfers … dus over de afgelopen maanden – zien we nog het staartje van de vorige heropleving, die voor het kapitaal al voorbij is. Kijk maar naar de faillissementen van Vroom & Dreesman en Perry Sport. Beleggers geloven niet in stijgende koopkracht van consumenten. Integendeel, een spookverschijnsel van de recessie van de jaren ’30 is terug: deflatie, negatieve inflatie – prijsverlagingen – steekt zijn kop weer op. De volgende recessie is al begonnen en de voortgang belooft heel wat ellende te brengen.

Dijsselbloem: ‘Geen crisis’ dijsselbloem

Een groot plan is niet nodig, want er is geen crisis’, huichelt Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem na afloop van de top. Lees verder “Na G20-overleg in Shanghai, 29-2-2016 schrikkeldag – gratis werken”

Na G20-overleg in Shanghai, 29-2-2016 schrikkeldag – gratis werken

Turkije: Erdogan speelt gevaarlijk spel

Dit artikel is gedeeltelijk achterhaald door de bomaanslagen in maart 2016. Zie verder ons pamflet.

Turkije is op allerlei manieren betrokken bij de bloedige oorlog in Syrië. Veel daarvan dringt niet door tot de Nederlandse media. Over een NAVO-bondgenoot niets kwaads, vooral wanneer die ter plekke vluchtelingen moet opvangen. Tegen betaling uiteraard.

Geheimzinnige bomaanslagen

Turkije haalt vooral het nieuws bij de zoveelste bomaanslag op Turkse bodem, inmiddels al vijf in minder dan een jaar. Erdogan geeft steevast ‘Koerdische terroristen’ de schuld. Maar het is zonneklaar wie het meest profiteert van deze Lees verder “Turkije: Erdogan speelt gevaarlijk spel”

Turkije: Erdogan speelt gevaarlijk spel

Werken bij Flipje van Tiel

Eindelijk had een uitzendbureau werk gevonden! ‘De Betuwe’ in Tiel zat blijkbaar nog verlegen om de werkende handjes van een student. Dat ik haar tot op mijn schouders droeg en dus tot het ‘langharig werkschuw tuig’ behoorde, was blijkbaar geen probleem.

Het was begin van de jaren 1970. De ouderlijke toelage was net voldoende voor de huur van een Nijmeegs kamertje waar net een bed, een formica tafeltje met stoel en een kacheltje op butagas in pasten, plus wat boodschappen. Eten in de mensa was te duur. De kroeg waar mijn medestudenten hun beurzen verbrasten, was onbetaalbaar.

Het uitzendbureau had alles netjes op een briefje gezet. Trein, bus, straat in en uit. Blauwbekkend liep ik in de rose ochtenschemering over een industrieterrein in Tiel. Verbaasd keek ik naar de vele bruin getinte Indonesische en Molukse jongens en meisjes om me heen. Een deel daarvan sloeg af en verdween door de poort naar Mars en Nuts. Mijn marskolonne kwam uit bij Flipje van Tiel, mijn oude held van 10 jaar geleden, toen ik als achtjarige de stripboekjes met dezelfde naam verslond. Lees verder “Werken bij Flipje van Tiel”

Werken bij Flipje van Tiel

Anarchisten in Nederland als bondgenoten van de Koerdische beweging

We lezen het volgende van de Anarchistische Groep Nijmegen:

Zo hebben wij ons bijvoorbeeld intensief met de culturele en sociale revolutie in de Koerdische regio Rojava bezig gehouden, waar een vorm van samenleven aan het ontstaan is die velen van ons erg inspireert. Maar ook hier bij ons zijn er steeds weer inspirerende initiatieven, zoals het collectief justPeople dat op een onbureaucratische en directe manier steun geeft aan de vluchtelingen in Heumensoord.In Beweging no. 7.

Zou het besef al zijn doorgedrongen dat in de noodopvang voor vluchtelingen Heumensoord misschien ook ‘Arabieren’ verblijven die uit hun huizen zijn verjaagd(*) door dezelfde “revolutie” die door de Anarchistische Groep Nijmegen wordt gesteund?

Lees verder “Anarchisten in Nederland als bondgenoten van de Koerdische beweging”

Anarchisten in Nederland als bondgenoten van de Koerdische beweging

In Rojava: Volksoorlog is geen Klasse-oorlog

Wereldwijd zijn met name anarchisten in verwarring over de ‘sociale revolutie’ in Koerdisch Rojava in Syrië. Parallellen met Spanje ’36/’37 dringen zich op. We vertalen hierbij een artikel  van de ICT die zich beroept op de Italiaanse Communistische Linkerzijde. Het artikel verscheen al in 2014. Inmiddels heeft Amnesty International een rapport gepubliceerd over het lot van de oppositie en Arabisch sprekende delen van de bevolking in door Koerden beheerste gebieden. Gevangen in de logica van de imperialistische oorlog waarin zij zich hebben verwikkeld, sluiten de fans van Rojava zich over het algemeen af van dergelijke alarmerende berichten.

RovajaCatalonia

Lees verder “In Rojava: Volksoorlog is geen Klasse-oorlog”

In Rojava: Volksoorlog is geen Klasse-oorlog

Anarchistisch patriarchalisme

Voor wie een romantisch idee van de onschuld van het anarchisme heeft, hierbij een inkijkje in de vrouwenhaat van Proudhon, dit icoon van het anarchisme.

Jenny d’Héricourt versus Pierre-Joseph Proudhon

Proudhon over de vrouw:

“Haar primitieve en openhartige aard, van buiten aantrekkelijk, kwestbaar innerlijk, werd gemaakt voor de plichten en deugden in de huishouding, voor het huwelijk en het moederschap.” Charles-Augustin Sainte-Beuve, P.-J. Proudhon. Sa vie et sa correspondance, 1838-1848, Paris, Michel Lévy Frères et Librairie Nouvelle, 1873, p. 103. Lees verder “Anarchistisch patriarchalisme”

Anarchistisch patriarchalisme

“Communistische productie en distributie” Paul Mattick

Inleiding bij de vertaling in het Nederlands van 2016

In “Communistische productie en distributie” geeft de vermoedelijke auteur – Paul Mattick – een samenvatting van “Grondbeginselen der communistische productie en distributie” door Groep(en) van Internationale Communisten, hier verder afgekort als GIC.

De aanzet tot deze belangrijke tekst van de Hollandse Communistische Linkerzijde is geleverd door Jan Appel, een Duitse revolutionair, lid van de SPD, later Revolutionäre Obleute, KPD(S), KAPD, GIC en Communistenbond ’Spartacus’. Jan Appel werd aangezet tot de eerste ideeën voor Grondbeginselen door de economische chaos zowel in Duitsland onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, als in Rusland na de Oktoberrevolutie. Jan Appel zag tijdens zijn deelname als afgevaardigde van de KAPD aan het Derde Congres van de Communistische Internationale in 1921 hoe de arbeiders in de Putilov-fabrieken machteloos stonden ten opzichte van de chaos die de Bolsjewieken aanrichtten in het bedrijfsleven*) . Uit de onlangs verschenen memoires van Paul Mattick is gebleken dat Mattick en Appel in het Duitse Roergebied contact met elkaar hadden tijdens de nadagen van de revolutionaire golf. Appel werd opgepakt door de politie. Zijn kameraden van de KAPD waren bezorgd dat Appel herkend zou worden en wegens ‘piraterij’ (reis met gekaapt schip naar de Sovjet-Unie) tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld zou worden. Tot de tanden gewapend verschenen Appel’s kameraden, onder andere Paul Mattick, in de rechtszaal, klaar om Jan te bevrijden. Het was niet nodig; Jan werd niet herkend als communist en veroordeeld tot een slechts korte gevangenisstraf wegens beroving van een zwarthandelaar. In de gevangenis kreeg Appel toegang tot ‘Das Kapital’ en kon hij zijn ideeën uitwerken. Na zijn vrijlating verhuisde hij als arbeidsmigrant naar Nederland om op een scheepswerf in Zaandam te werken. Al snel presenteerde Appel op een bijeenkomst van leden en ex-leden van de KAPN, waaronder ook een uiterst kritische Herman Gorter**) – vlak voor zijn dood – zijn ideeën over een communistische productie en consumptie. De later gevormde GIC – met name Henk Cannemeijer, Ben Sijes en Jan Appel – werkte de ideeën uit tot wat bekend werd als de Grondbeginselen. Deze verschenen ook in het Duits en in die vertaling heeft Paul Mattick ermee kennis gemaakt. In 1970 schreef Mattick nog een inleiding bij een Duitse heruitgave.

De vertaler, januari 2016.
____________

 *) Ongepubliceerd interview met Appel midden jaren ’70.

**) Gorter zag Proudhonistische tendenzen in Appel’s voorstel, zoals velen na hem. Zie voor een uitstekende weerlegging Marx’s critique of socialist labor-money schemes and the myth of council communism’s Proudhonism door David Adam.

Communistische productie en distributie

Lees verder ““Communistische productie en distributie” Paul Mattick”

“Communistische productie en distributie” Paul Mattick