Oproep aan Arabische en Joodse arbeiders in Palestina en Israël

Demonstrating for calm and coexistence at the Oranim junction in south Jerusalem, May 13, 2021. (Sue Surkes/Times of Israel)


Amsterdam, 25 mei 2021

Met hoop en verwachting hebben arbeiders overal ter wereld de berichten ontvangen van de gezamenlijke manifestaties op bruggen en verkeersknooppunten van Arabisch en Israëlisch sprekenden. Tijdens de wederzijdse bombardementen en de pogroms over en weer protesteerden zij hand in hand, als buurtgenoten en mede-arbeiders tegen de terreur en de oorlog.

Na de wapenstilstand uitten zij in hun deelname aan massale vredesdemonstraties de vrees dat de machthebbers aan beide kanten van de grenzen wel van vrede spreken, maar in werkelijkheid al de volgende oorlog voorbereiden. Oorlogsvoorbereidingen die verdere verscherping van de uitbuiting van alle arbeiders vereisen: grensarbeid, tunnels graven, raketten bouwen, meer-arbeid voor de ontwikkeling en aankoop van wapensystemen. Dit alles naast het afwentelen van de kosten van de oorlog en wederopbouw op de werkenden en armen. Zowel de staat van Israël, de PLO-staat op de Westbank als de Hamas-staat in Gaza voelen zich in hun oorlogsinspanningen gesterkt door de massale steun van ‘hun’ door nationalisme verblinde bevolkingen. Deze drie staten zullen zonder uitzondering de terreur van extremistische milities en bendes verder richten tegen elk verzet tegen de oorlogsvoorbereidingen en verscherpte uitbuiting, ook al beroept dit verzet zich op de ‘vrede’ en het ‘zelfbeschikkingsrecht’, zoals dit verwoord wordt door de leiders van de vredesbeweging.

Dit jaar was het 80 jaar geleden dat de arbeiders in Amsterdam in massastaking gingen tegen de vervolging van hun Joodse mede-arbeiders, buurtgenoten en familieleden door de fascistische Duitse bezetter van Nederland. Is het mogelijk dat nu Joodse arbeiders in Israël hun solidariteit betuigen met Arabisch sprekende Israëli, met grensarbeiders van de Westbank, met de proletariërs die zuchten in de open gevangenis die Gaza heet? Vanuit het verre Amsterdam is het moeilijk om te zien of dat een reëele mogelijkheid is. Het is wel duidelijk dat daarmee een signaal zou worden afgegeven dat de huidige verdeeldheid van de arbeidersklasse naar paspoort, naar taal, religie, soort arbeidscontract, enzovoort kan worden overwonnen door zelfstandige arbeidersstrijd. Het zou ook de heersende en uitbuitende klasse van Israël, Westbank en Gaza dwingen een stap terug te zetten van de weg naar oorlog en toe te geven aan rechtvaardige eisen op het gebied van lonen, arbeidsomstandigheden, sociale en gezondheidsvoorzieningen.

De belemmeringen voor solidariteit van Arabisch en Israëlisch sprekende arbeiders zijn groot. Enkele belangrijke:

  • De organisaties die zeggen de werknemers te vertegenwoordigen, in feite staatsvakbonden, zoals Histadruth en de New Federation of Palestinian Trade Unions organiseren arbeiders en stakingen naar natie, zoals de ‘Palestijnse’ staking tijdens de oorlog, wat het aansluiten bij de staking door Joodse arbeiders belemmerde.
  • Bestaande politieke partijen en bewegingen, inclusief diverse groepen die strijden voor ‘vrede’, beroepen zich op het recht van staten, zoals het recht op ‘zelfverdediging’ en ‘zelfbeschikking van de volkeren’. Laten we zien wat dit betekent aan de hand van uitspraken van leiders van de vredesbeweging tijdens de manifestatie in Tel Aviv van zaterdag 22 mei.

David Grossman:

  • “Wij, Israëli’s, weigeren nog steeds te beseffen dat de tijd voorbij is waarin onze macht een werkelijkheid kan afdwingen die ons goed uitkomt en alleen voor ons, voor onze behoeften en belangen.” (Bron: Haaretz)

Door te spreken van ‘wij, Israëli’s’ gooit Grossman arbeiders, kapitalisten en burgerlijke politici op één hoop en grenst Israëlische arbeiders af van hun klassegenoten met een ander paspoort of taal. Arbeiders hebben niet de macht van de staat of over de staat, en hebben dus geen belang om zich daarmee te identificeren.

Ayman Odeh:

  • Ik hoor politici en veiligheidsfunctionarissen spreken over een nieuwe ronde van gevechten in een paar maanden of jaren, terwijl ze blind zijn voor de 7 miljoen Palestijnen die tussen de [Jordaan] rivier en de [Middellandse] zee leven,” “Er leven hier twee volkeren en beide verdienen het recht op zelfbeschikking.” (Bron: Jerusalem Post)

De twee-staten oplossing die Odeh bepleit, nu verder dan ooit, zal wanneer ze zou worden gerealiseerd de verdeling van de arbeidersklasse naar staat en ‘volk’ alleen maar versterken, evenals een voortzetting van de grensarbeid of juist een import van nieuwe migranten en daarmee zwaardere druk op de Israëlische arbeiders, als ze niet in staat zijn tot solidaire strijd samen met de ‘nieuwelingen’.

Zoals gezegd, vanuit het verre Amsterdam is het moeilijk om de situatie in het Midden-Oosten in te schatten. Het is met name aan arbeiders in Israel en de bezette gebieden, ongeacht hun moedertaal, om na te denken over de bedreigingen in de huidige onzekere situatie en de kansen om solidair te zijn als arbeiders.

Aan de proletariërs in het Midden-Oosten

In meerdere golven van proletarische strijd hebben jullie je ‘eigen’ uitbuiters en onderdrukkers in Libanon, Syrië, Irak, Iran, Egypte enz. getrotseerd. Nu bestaat de mogelijkheid van een dergelijke proletarische strijd tegen de uitbuiters en onderdrukkers in de staat van Israël, de PLO-staat op de Westbank en in de Hamas-staat in Gaza. Daarmee zou een belangrijk middelpunt van spanningen tussen regionale imperialismes (Turkije, Iran, Saoudi-Arabië, enz.) door arbeidersstrijd in beweging komen, die ook op jullie solidariteit wacht.

Aan de wereldwijde arbeidersklasse

Het Midden-Oosten met zijn rijke energiebronnen is een belangrijk brandpunt in de strijd om herverdeling van de imperialistische invloedssferen tussen de Verenigde Staten aan de ene kant en de As China-Rusland aan de andere kant. Wat in Israël, de Westbank en in Gaza gebeurt, bepaalt ook jullie lot. Ofwel verergering van het kapitalistische barbarendom, ofwel opkomst van de wereldarbeiderklasse en het vestigen van een maatschappij zonder oorlog en uitbuiting.

F.C. 25-5-2021

Arbeidersstemmen

leftdis.wordpress.com

Oproep aan Arabische en Joodse arbeiders in Palestina en Israël

3 gedachtes over “Oproep aan Arabische en Joodse arbeiders in Palestina en Israël

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s