Geen oorlog behalve de oorlog van de kapitalisten?

– Internationale havenarbeidersbeweging schaart zich achter EU-Oekraïens imperialisme

Het wordt steeds duidelijker dat de organisaties van havenarbeiders in de rij staan om het Amerikaans/EU imperialisme in Europa te beschermen. Dit is enigszins teleurstellend gezien de stakingen en werkblokkades tegen alle wapentransporten door de COBAS/vakbonden in Italië en de havenarbeiders in de Griekse haven Piraus/Athene.

In mei kondigde de Zweedse havenarbeidersvakbond (SDU), Svenska Hamnarbetarförbundet, een onafhankelijke, militante, door arbeiders geleide vakbond, nieuwe stakingsacties aan tegen Russische schepen en zeevervoer van en naar Rusland in alle Zweedse havens als een “landelijke solidariteitsactie ter ondersteuning van het Oekraïense vakbondsverzet tegen de Russische invasie”. In een persbericht verklaren zij: “De nieuwe blokkade begint op 26 mei en treft tot 26 juni alle zeetransporten van of naar Rusland en schepen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Russische belangen in alle Zweedse havens”.

In het persbericht van de SDU staat verder: “Onze vakbondskameraden in Oekraïne hebben veel moeite gedaan om de situatie ter plaatse uit te leggen aan onze collega’s, om ons te beschermen tegen nieuwe aanvallen van de werkgevers. Alle havenarbeiders hebben op dit moment een zeer duidelijk gemeenschappelijk belang om de financiering van deze afschuwelijke invasie stop te zetten, aangezien de Russische bombardementen en de ontvoeringen en massaontslagen in de bezette Oekraïense havensteden de vrije vakbondsactiviteit in de Zwarte Zee dreigen uit te roeien, aldus [Svenska Hamnarbetarförbundet], voorzitter Berg”.

Helaas voor de verdedigers van de Oekraïense arbeidersbonden is dat land slechter geworden voor de arbeidsorganisatie dan dat van de Russen. Volgens een artikel van openDemocracy:

  • “In maart nam het Oekraïense parlement oorlogswetgeving aan die het vermogen van vakbonden om hun leden te vertegenwoordigen ernstig inperkt, ‘schorsing van werkgelegenheid’ invoert (wat betekent dat werknemers niet worden ontslagen, maar hun werk en loon worden opgeschort) en werkgevers het recht geeft collectieve overeenkomsten eenzijdig op te schorten.”
  • “Maar naast deze tijdelijke maatregel wil een groep Oekraïense parlementsleden en ambtenaren nu de arbeidswetgeving van het land verder ‘liberaliseren’ en ‘de-Sovjetiseren’. Volgens een wetsontwerp zouden mensen die in kleine en middelgrote bedrijven werken – bedrijven met maximaal 250 werknemers – in feite niet meer onder de bestaande arbeidswetgeving van het land vallen en onder individuele contracten met hun werkgever. Meer dan 70% van de Oekraïense beroepsbevolking zou door deze verandering worden getroffen”.
  • “Tegen een achtergrond van zorgen dat Oekraïense ambtenaren de invasie van Rusland gebruiken om een langverwachte radicale deregulering van het arbeidsrecht door te drukken, heeft een deskundige gewaarschuwd dat de invoering van het burgerlijk recht in de arbeidsverhoudingen een “doos van Pandora” dreigt te openen voor werknemers.”

De SDU blijft proberen de beste verdedigers van het EU-krainse imperialisme te zijn. Ook uit de aankondiging van de actie tegen Rusland:

  • “Noch de Zweedse regering, noch het Zweedse parlement zijn tot nu toe bereid geweest om verder te gaan dan de volstrekt nutteloze havensancties van de EU. Door dit gebrek aan politieke actie kan het Poetin-regime deze invasie blijven financieren met winsten uit de handel met Zweden. Daarom voelen we ons verplicht om te doen wat we kunnen als onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse, aldus Berg”.

De International Dockworkers’ Council verklaarde op hun halfjaarlijkse conferentie van 2021 in New Orleans, VS:

  • “De oorlog in Oekraïne heeft geen oplossing gebracht voor wat al het beste in ons allen zit, havenarbeiders in heel Europa en de wereld die weigeren te handelen met elke lading, die dus eigendom is van of getroffen wordt door een Russisch bedrijf. Wij dragen ons steentje bij om het Oekraïense volk te steunen tegen de agressie van Poetin”.

Maar hoe zit het met de verdediging van de Oekraïense arbeidersklasse tegen hun eigen kapitalisten?

Een factie van de ILWU – meestal oudere en gepensioneerde militanten die zich rond de trotskistische “Internationalist Group” hebben geschaard – heeft een verklaring uitgegeven:

  • “Wij, ILWU-leden en gepensioneerden, zijn zeer bezorgd over de openbare verklaring van het Coastal Committee van 3 maart 2022 over de oorlog in Oekraïne. De verklaring wijkt af van de vele anti-oorlogsstandpunten die onze vakbond heeft ingenomen, zelfs toen dat niet populair was. De ILWU is altijd kritisch geweest over de oorlogsacties van de NAVO. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben we ons verzet tegen Amerikaanse oorlogen en staatsgrepen in Korea, Vietnam, Angola, Servië (voormalig Joegoslavië), Cuba (inval in de Varkensbaai), Chili (staatsgreep), El Salvador en Nicaragua”.

Zo ver, zo goed! Maar hoe zit het met de aanvallen van de Russische bourgeoisie op hun eigen arbeiders? Blijkbaar gaat de Trotskistische “kritische verdediging van het moederland van de arbeiders” veel verder dan haar houdbaarheidsdatum, en de militanten verdedigen de acties van Rusland als zijnde uitgelokt door de NAVO, enz, enz. Ze hebben gelijk als ze de opmars naar de oorlog zien als een interne aangelegenheid van het Amerikaanse kapitalisme, maar op de een of andere manier, onzinnig, daarbuiten en toegebracht aan de Russische kapitalistische staat.

Maar aan het eind van al deze doodlopende verdedigingen van Rusland en andere dubbelzinnigheden hebben deze collega’s gelijk:

“De ILWU moet het einde van de oorlog eisen. Bovenal moeten we een beroep doen op de havenacties van de International Dockworkers Council (IDC) en de International Transport Workers Federation (ITF) voor havenarbeiders over de hele wereld om te weigeren militaire vracht te behandelen. Beide hebben zich vorig jaar verzet tegen de zionistische massamoord op de Palestijnen. Nu kunnen ze oproepen tot beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Internationale acties van arbeiders die weigeren militaire vracht te vervoeren, kunnen die tegenhouden.”

En hoewel deze medearbeiders de juiste conclusie trekken, zal de logica die zij volgen uiteindelijk het Chinese kapitalisme ondersteunen, omdat China nog steeds een “arbeidersstaat” is die het verdedigen waard is.

Bron

ICP (Florence), November issue of The Communist Party
No War but the Capitalists’ War? – International dockers movement lines up behind EUkrainian imperialism

Geen oorlog behalve de oorlog van de kapitalisten?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s