Eerste boekuitgave van ‘Grondbeginselen’ (GIC)

Factory inspection
Gerd Arntz, Fabrieksrondleiding, 1935

Onlangs verscheen bij uitgeverij Left-dis.nl als boek Grondbeginselen van de communistische productie en distributie. Daarmee is voor huidige lezers een belangrijk bijdrage van radencommunisme toegankelijk gemaakt, dat tegen de achtergrond toenemende crisis en oorlogen en het verlies van vertrouwen in vakbeweging en parlementaire politiek een uiterst actuele betekenis heeft.

De Grondbeginselen zijn geschreven in een geheel andere periode. De proletarische revolutie in Rusland tegen de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog was uitgelopen op een staatskapitalistische dictatuur over het proletariaat en Stalinistische terreur. De mislukte revolutie in Duitsland had definitief een einde gemaakt aan de oorlog. Maar de revolutionair gezinde arbeiders bleven in de minderheid en werden neergeslagen door de sociaal-democratie in de regering, totdat deze werd afgelost door het nationaal-socialisme. De G.I.C. stelde toen vast dat het politiek-economisch ideaal van de massa’s, zowel van de socialistische en communistische als van de katholieke, christelijke en neutrale arbeiders daar op gericht, dat de staat de grote, algemene behartiger van hun belangen moet zijn.(blz. 15).

Daarentegen verwachtte de G.I.C. – in een niet nader gespecificeerde – komende periode van klassenstrijd liggen de strijdvoorwaarden volkomen anders. De parlementaire democratie van de politieke partijen en de economische democratie van de collectieve contracten sorteren geen effect meer voor de massa’s en daarmee worden deze willens of onwillens naar de massa-actie onder eigen leiding gedreven. Daarbij verschijnt de staat niet meer als de verheffer van het levenspeil, maar als de directe zaakwaarnemer van de grootkapitalen. In deze ontzaglijke worsteling van kapitaal en arbeid, die een hele ontwikkelingsperiode omsluit, wentelt zich met de opvatting over de klassenstrijd tegelijk het staatskapitalistisch toekomstideaal om. Iedere massa-actie onder eigen leiding vertoont in het klein, wat eenmaal het algemeen beginsel van het maatschappelijk leven zal zijn: de massa’s nemen hier hun eigen lot in handen, door alle in de strijd noodzakelijke functies zelf of door henzelf gekozen, aan hen verantwoordelijke functionarissen, uit te oefenen. (blz. 16-17)

De objectieve voorwaarden voor een dergelijke massabeweging zijn in onze tijd aanwezig. Nog zien we bij zowel de links-populistische (S.P.) als de rechts-populistische (Wilders, F.v.D.) arbeiders een nostalgisch terugverlangen naar de welvaartsstaat die op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd. Maar de werkelijkheid is die van steeds verder gaande bezuinigingen op voorzieningen (van zorg tot onderwijs), op uitkeringen, pensioenen en achteruitgang van lonen ten opzichte van productiviteitsstijgingen en prijsstijgingen, van een steeds verdere opgevoerde werkdruk. De G.I.C. wijst er op dat wanneer voor de verdediging van hun levensomstandigheden strijdende arbeiders in massabewegingen aan de macht komen, ze “deze politieke macht alleen kunnen behouden, als ze in het economisch leven de loonarbeid afschaffen door de arbeidstijd als centrale as te nemen, waaromheen zich het economisch leven beweegt” (blz. 18).Cover

  • Groep van Internationale Communisten
  • Grondbeginselen van de Communistische Productie en Distributie
  • Bestel via Amazon of via de boekhandel
  • 341 blz., €14,98
  • Uitgeverij Left-dis.nl
  • ISBN-13: 979-8617287488

De tekst betreft de laatste herziene uitgave die de schrijvers, het collectief Groep van Internationale Communisten (GIC), 1935 als gestencilde brochure uitgaven. Daarna heeft Uitgeverij De Vlam (Spartacusbond) in de jaren 1950 en 1970 meerdere heruitgaven verzorgd, alle gestencild, vanwege de destijds hoge kosten voor het laten drukken van een dergelijk omvangrijk werk.  Daarna verscheen de tekst in meerdere versies op het Internet, die door left-dis.nl met elkaar en met het origineel van 1935 zijn vergeleken, de taal is licht gemoderniseerd en duidelijke fouten in het origineel zijn er uit gehaald.

VERDER LEZEN

in Basisteksten marxisme-radencommunisme:

verdere blogartikelen:

Eerste boekuitgave van ‘Grondbeginselen’ (GIC)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s