Pensionados, arbeiders verenig je!

indexeren=onverantwoord

Het lijkt onbegrijpelijke waanzin:

 • Het kapitaal van de pensioenfondsen groeit, begin 2019 naar 1433 miljard
  Euro  , dat is bijna twee keer alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten.
 • De pensioenuitkeringen daarentegen krimpen omdat de regering vasthoudt aan de rekenrente.

Is dit wanbeleid, of dient deze politiek een doel?

Van uitstel van loon
naar afstel van loon?

Pensioen is uitgesteld loon, met verplichte premieheffing opgelegd door de staat. Loon is dus veranderd in kapitaal. De huidige pensioenroof is ouderwetse klassenstrijd. Een klassenstrijd die eenzijdig wordt gevoerd als aanvallen van de kant van het kapitaal en de staat tegen de arbeid. Gepensioneerde arbeiders verzetten zich niet:

 • omdat dat staken ‘niet kan’
 • omdat hun ‘eigen organisaties’ hen hebben ‘verraden’
 • omdat ‘de democratisch gekozen’ regering heeft besloten
 • omdat ze in de media worden neergezet als profiteurs ten koste van de toekomstige pensioenen van jongeren.

De jongeren zeggen we:

Wie nu steelt van ouderen,
steelt straks van jongeren

Diverse regeringen houden de pensioenen met kunstgrepen laag omdat ze op de eerste plaats de belangen van het kapitaal behartigen. Daarom is sinds einde jaren ’70 zwaar bezuinigd op ouderenzorg, gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, uitkeringen, sociale voorzieningen. Pas onder zware druk, zoals van de boeren, geeft de regering toe.

Alle huidige pensionadas waren loontrekkenden, net als verplegenden, onderwijzers, leraren, werkenden met vast contract of in de flex of uitzendkracht, uitkeringsgerechtigden, allen zijn loonafhankelijk, arbeiders. We kunnen dus één strijd voeren, voor eenzelfde belang, ons verdedigen tegen de aantasting van ons levenspeil, als arbeidersklasse tegen kapitaal en staat.

Onze ‘eigen organisaties’ hebben ons niet ‘verraden’. Ze hebben hun eigen belang behartigd door de arbeiders tegen de laagst mogelijke prijs te verkopen aan het kapitaal.

Zelf organiseren

Onze eigen organisatie:

 • dat zijn actiecomités die naar andere arbeiders gaan om hun strijd te steunen
 • dat zijn massabijeenkomsten op straat en in de bedrijven die overleggen over wat de beste manier is om de strijd uit te breiden
 • dat zijn door de massabijeenkomsten gekozen en permanent herkiesbare vertegenwoordigers

De langste periode van ‘economische groei’, na de Crash van 2008, is voorbij. De wereldwijde crisis weer begonnen. Prijsstijgingen voor eerste levensbehoeften drijft de wanhopige bevolking de straat op: van Chili tot Irak, van Haïti tot Libanon, en van Equador tot in de VS (tegen massa-ontslagen bij General Motors). Wanneer we ons niet verdedigen, als we niet opkomen voor onze eigen klassebelangen als werknemers, zullen de anonieme ijzeren wetmatigheden van het kapitaal in crisis aan de arbeid een nog diepere achteruitgang van het levenspeil opleggen dan na de economische crash van 2008/2009.

De tijd is voorbij van het stellen van eisen sector voor sector, elk bedrijf apart, of elke groep apart naar soort arbeidscontract, of soort uitkering. We moeten concrete eisen stellen waarin ook andere arbeiders hun eigen belang herkennen. Het is nu allen als arbeidersklasse samen of allen ten onder in massa-ontslagen, verlaging van lonen en opdrijven van arbeidsdruk, verlaging van uitkeringen en afbraak van sociale voorzieningen. Als we ons niet kunnen verzetten tegen de aanvallen van het crisiskapitaal, dan komt vanzelf de oplossing van het kapitalisme voor zijn crisis naar ons toe, de imperialistische oorlogen en de ‘natuur’-rampen die nu al grote delen van de mensheid teisteren.

Daarom zijn onze leuzen:

 • Wie nu steelt van ouderen,
  steelt straks van jongeren
 • Pensioenen, van uitstel van loon
  naar afstel van loon? NOOIT
 • Pensionados, onderwijzers, leraren,
  minimumloners, verplegenden:

  één strijd.

Arbeidersstemmen, 26-11-2019

Noot

 1. Hoeveel pensioengeld is er begin 2019 in Nederland?

Meer lezen

Verspreiden

Pensionados, arbeiders verenig je!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s